Meldepliktig handel

16. januar 2018 07:26 CET

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DNB 15. januar 2018 kjøpt 493.678 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram.

Aksjene er kjøpt til kurs 185,75 kroner. Før viderefordeling til ansatte har Aksjespareprogrammet 11.736.912 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12