Meldepliktig handel

16. mars 2018 07:30 CET

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DNB 15. mars 2018 kjøpt 521.195 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram.

Aksjene er kjøpt til kurs 177,67 kroner. Før viderefordeling til ansatte har Aksjespareprogrammet 8.741.315 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12