Statoil tildeler kontrakt på Njord

17. mars 2017

Statoil tildeler i dag, på vegne av partnerne i Njord-lisensen, en EPC-kontrakt til Kværner for oppgraderingen av Njord A-plattformen i Norskehavet.

EPC-kontrakten (engineering, procurement, construction) er avrop på en rammeavtale som ble inngått 1. april 2016.  Kontraktsverdien er rundt NOK 5 milliarder. Tidligere avrop av kontrakten er gjort i forbindelse med forprosjektering, og forberedende arbeider inklusive plattformbistand ved kai, inntauing i tørr dokk og inspeksjon.

– Partnerne i Njord har nådd en svært viktig milepæl i arbeidet med oppgradering av Njord A-plattformen for videre produksjon. Jeg er svært glad for at vi i dag kan signere kontrakten med Kværner her på Stord. Arbeidet vil bety rundt 3.000 årsverk i sysselsetting, sier direktør for prosjektutvikling i Statoil, Torger Rød.

– Njord A-plattformen ble tauet til Kværners verft på Stord i august 2016, og ble flyttet i tørrdokk i desember i fjor.  Arbeidet som nå skal gjøres er viktig for at plattformen kan gjenoppta sikker og effektiv drift fra feltet og være et senter for fremtidige tilknytninger av nye felt, sier Rød.

Njord A vil forbli i tørrdokk fram til høsten 2017 for utvidelse og forsterkning av skroget. Deretter vil den bli liggende ved kai hvor det videre forsterkning- og oppgraderingsarbeidet vil pågå fram til levering i 2020.

– Denne kontrakten er nok et godt eksempel på at omstillingen en samlet norsk oljenæring har gjennomført de siste årene gir ny aktivitet og sysselsetting lokalt. En konkurransekraftig norsk leverandørindustri er en forutsetning for å nå målene vi har satt oss for fremtidig produksjon og verdiskaping på norsk sokkel. Oppgraderingsprosjekter av denne typen er komplekse. Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet er det aller viktigste for en vellykket gjennomføring, sier Pål Eitrheim, direktør for anskaffelser i Statoil. 

Kontraktstildelingen er forbeholdt myndighetsgodkjenning av Plan for utbygging og drift (PUD) for Njord. Partnerne i Njord tok nylig en investeringsbeslutning og planlegger innsending av PUD i løpet av kort tid. 

Planen er å taue Njord A-plattformen ut på feltet og klar til nå ta opp igjen produksjon i slutten av 2020.

  • I forbindelse med signeringen av kontrakten inviteres media til Kværner Stord i dag kl. 1130.  Olje- og energiminister Terje Søviknes, konsernsjef Jan Arve Haugan i Kværner og direktør for prosjektutvikling i Statoil Torger Rød vil være tilstede.
  • Journalister som ønsker å delta kan melde seg på til kommunikasjonssjef i Kværner Odd Naustdal, mobil 905 76 079 / e-post odd.naustdal@kvaerner.com
  • Kontaktperson for media i Statoil er Morten Eek, mobil 416 89 515, e-post meek@statoil.com
  • Njord-feltet fikk godkjent PUD i 1995, og har vært i drift siden 1997. Njord A ble opprinnelig levert av nåværende Kværner i 1997. Dekket ble fabrikkert og sammenstilt på Stord, mens Verdal leverte skroget.
  • I 2014 ble skroget midlertidig forsterket slik at produksjonen kunne fortsette en periode, men fortsatt var det ikke robust nok til at boreaktiviteten fra plattformen kunne gjenopptas.
  • Njord- og Hyme-feltet ble sommeren 2016 midlertidig stengt ned. Njord A ble tauet til land og lagt ved verft på Stord, og lagerskipet Njord Bravo ble tauet til land og lagt ved kai i Kristiansund.
  • Begge installasjonene skal nå settes i stand til å kunne hente ut gjenværende ressurser på feltene, samt forberede for tilkobling av nye funn i området.
  • Partnerne i Bauge-lisensen har besluttet at feltet skal knyttes opp mot Njord.  Rettighetshaverne i Pil & Bue valgte i 2016 undervannsutbygging med oppkobling mot Njord A som utbyggingskonsept og jobber nå videre med en investeringsbeslutning for dette konseptet.

Statoil (operatør) 20%, Engie E&P Norge AS 40%, DEA Norge AS 30%, Faroe Petroleum 7,5% og VNG 2.5%.*

* DEA Norge AS har inngått en salgs- og kjøpsavtale med Engie E & P Norge AS, der DEA vil bli tildelt en 20% ekstra interesse i Njord Unit. DEA Norge AS vil da ha 50% eierandel og Engie E & P Norge 20%. Avtalen betinger en godkjennelse fra myndighetene.