Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

18. august 2017 07:54 CEST

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) 15. august 2017 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 18. august 2017 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 10.232.797 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12