Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

18. oktober 2017 07:46 CEST | Sist endret 18. oktober 2017 07:48 CEST

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) 13. oktober 2017 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 18. oktober 2017 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 10.758.998 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12