Samarbeider om helikoptertjenester i Hammerfest

18. september 2017 07:30 CEST
S-92 helikopter
Helikopteret Sikorsky S-92 på Florø lufthamn. (Foto: Morten Sundt)

Statoil og Eni har sammen tildelt kontrakt til Bristow på ett SAR-helikopter og ett tilbringerhelikopter som kan gjøres om til SAR-helikopter ved behov. Begge er av typen Sikorsky S-92. Kontrakten har en varighet på fem år, pluss opsjoner på tre år.

De to helikoptrene vil betjene drifts-, utbyggings- og leteoperasjoner i Barentshavet for de to selskapene, og for Statoil vil kontraktene bli benyttet i tilknytning til Johan Castberg-feltet, forutsatt en investeringsbeslutning mot slutten av året.

I tillegg vil helikoptrene benyttes i tilknytning til boreoperasjoner på Snøhvit-feltet, og ved selskapets leteoperasjoner i Barentshavet. Kontrakten løper fra september 2018.

– Hammerfest vil med de langsiktige kontraktene være en viktig helikopterbase for oss i mange år framover. Hammerfest har både infrastruktur og kompetanse til å ivareta helikoptertjenestene på en god måte, og ikke minst har helikopterbasen nærhet til våre operasjoner i Barentshavet, sier Philippe F. Mathieu, direktør for Felles driftsstøtte i Statoil.

Helikoptrene som inngår i kontrakten benytter beste tilgjengelige teknologi, som bidrar til økt sikkerhet offshore. SAR-helikopteret vil være utstyrt med den nyutviklede NVG-teknologien (Night Vision Goggles), samt annen søketeknologi, som gir en vesentlig styrking av den redningstekniske evnen, spesielt i søk- og redningsoperasjoner i mørket.

Videre vil tilbringer-helikopteret på kort varsel kunne ombygges til bruk i SAR sammenheng. Kontrakten omfatter tjenester knyttet til mannskapsbytter og søk- og redningstjenester.

Portrett - Phillipe Mathieu
Philippe F. Mathieu ser fram til samarbeidet med helikopteroperatøren Bristow og operatørselskapet Eni i Hammerfest.
Portrett - Pål Eitrheim
Samarbeidet med Eni om helikoptertjenester i Hammerfest vil gi en robust og fleksibel løsning for både operatørselskapene og leverandøren, mener Pål Eitrheim.

Eni Norge og Statoil har de siste årene samarbeidet om felles innkjøp av helikopter-tjenester i Barentshavet. Dette bidrar til fleksibilitet og god utnyttelse av kapasitet, samt langsiktighet for leverandør.

– Vi ser fram til å fortsette samarbeidet med Bristow. Kontrakten tildeles etter stor interesse og god konkurranse i markedet. Samtidig gjør samarbeidet med Eni at vi kan utnytte helikopterressursene effektivt, og opprettholde en solid helikoptertjeneste ut fra Hammerfest, med både tilbringer-, og søk- og redningskapasitet, sier Pål Eitrheim, direktør for anskaffelser i Statoil.

Bristow Norway, som også har bistått med helikopter-tjenester for selskapene under nåværende kontrakt, leverte det beste tilbudet i et konkurransepreget marked med flere sterke tilbydere.