Resultat for andre kvartal 2016

27. juli 2016 07:00 CEST | Sist endret 25. november 2016 10:16 CET
Gina Krog-moduler
Gina Krog topside modules

Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) rapporterer et driftsresultat på 180 millioner USD og et justert driftsresultat på 913 millioner USD for andre kvartal 2016.

Andre kvartal var karakterisert av

• Solid drift – finansielle resultater er påvirket av lave priser
• Opprettholder produksjonsprognosene – reduserer guiding for investeringer og letekostnader for 2016
• Fortsatt fokus på god kapitaldisiplin

- Vi leverte solid drift med sterk produksjonsvekst og god fremdrift i våre prosjekter. De finansielle resultatene var imidlertid påvirket av lave olje- og gasspriser i kvartalet, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre.

- Produksjonsprognosene ligger fast og vi forventer en årlig gjennomsnittlig organisk vekst på omkring 1 % fra 2014 til 2017. Klare prioriteringer, gode resultater fra forbedringsprogrammet samt mer effektive boreoperasjoner gjør at vi kan redusere forventede investeringer og letekostnader for 2016, sier Sætre.

- Vi ser fortsatt fremdrift i tråd med vår plan for å øke effektiviteten og oppnå raskere og større kostnadsreduksjoner. I tillegg har vi hatt en vellykket innføring av utbytteaksjeprogrammet, som vil bidra til å styrke selskapets finansielle fleksibilitet, sier Sætre.

Driftsresultatet for andre kvartal var 180 millioner USD, sammenlignet med 3 635 millioner USD i samme periode i 2015. Reduksjonen skyldtes hovedsakelig nedgangen i prisene for olje og gass, samt lavere raffineringsmarginer. Kostnadsreduksjoner bidro positivt til resultatet. I tillegg var driftsresultatet i andre kvartal 2015 påvirket av en betydelig salgstransaksjon.

Justert driftsresultat var 913 millioner USD i andre kvartal, sammenlignet med 2 883 millioner USD i samme periode i 2015. I tillegg til fortsatt lave priser gjenspeiler resultatene reduserte samlede driftskostnader, hovedsakelig som følge av pågående kostnadsreduserende tiltak. Justert driftsresultat etter skatt var negativt med 28 millioner USD i andre kvartal, en nedgang fra 929 millioner USD i samme periode i fjor.

Statoil leverte en egenproduksjon på 1,959 millioner foe per dag i andre kvartal. Justert for salg av andeler var den underliggende produksjonsveksten i kvartalet 6 % sammenlignet med andre kvartal i fjor. Statoil gjorde to funn på norsk sokkel og ett i Canada, og ved utgangen av juni 2016 hadde Statoil fullført 15 letebrønner. De justerte letekostnadene i kvartalet var 423 millioner USD, en nedgang fra 524 millioner USD i andre kvartal 2015.

Kontantstrøm fra driften var 3 349 millioner USD i årets seks første måneder, sammenlignet med 6 278 millioner USD i samme periode i fjor. Organiske investeringer beløp seg til 5,3 milliarder USD i de første seks månedene av 2016 og ved utgangen av kvartalet var gjeldsgraden 31,2 %.

Statoil nedjusterer investeringsprognosen for 2016 fra 13 milliarder USD til 12 milliarder USD, og prognosen for letekostnader for 2016 fra 2 milliarder USD til 1,8 milliarder USD. Produksjonsprognosene ligger fast, og forventet årlig organisk produksjonsvekst er omkring 1 % fra 2014 til 2017.

Styret har besluttet å betale et utbytte på 0,2201 USD per ordinær aksje for andre kvartal 2016. I samsvar med utbytteaksjeprogrammet som ble godkjent av generalforsamlingen 11. mai 2016 vil aksjonærene kunne velge mellom å motta utbytte for andre kvartal i enten kontanter eller nyutstedte aksjer i Statoil med 5 % rabatt.

I andre kvartal opplevde Statoil to dødsulykker. Den 29. april havarerte et helikopter fra Gullfaks B ved Turøy utenfor Bergen, og 13 personer omkom. Ulykken ved Turøy granskes av Havarikommisjonen. Den 21. april omkom en kontraktøransatt i en arbeidsulykke ved et verft i Korea.

Frekvensen for alvorlige hendelser (SIF) var 0,8 for de siste 12 månedene fram til 30. juni 2016, sammenlignet med 0,6 i samme periode i fjor.

Viktige hendelser siden første kvartal 2016:

  • Etter helikopterulykken 29. april iverksatte Statoil en gransking for å identifisere tiltak for å forbedre selskapets arbeid med helikoptersikkerheten på norsk sokkel. Rapporten forventes å foreligge ved utgangen av september 2016.

  • Statoil inngikk avtale med Lundin Petroleum om å selge hele eierandelen på 15 % i Edvard Grieg-feltet mot en økt aksjepost i Lundin Petroleum AB, noe som økte Statoils eierandel til 20,1 %.

  • Utbytteaksjeprogrammet ble innført i mai og ved utgangen av tegningsperioden hadde 43 % valgt aksjer med 5 % rabatt.

  • Olje- og energidepartementet tildelte Statoil fem lisenser i 23. konsesjonsrunde, hvorav fire er operatørskap.

  • Statoil inngikk avtale om kjøp av JX Nippons operatørskap og 45 % eierandel i den britiske lisensen for Utgard-feltet.

  • Olje- og energidepartementet har godkjent plan for utvikling og drift (PUD) av Oseberg Vestflanken 2-feltet.

Kontaktpersoner

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Morten Sven Johannessen, vice president Investor relations US,
+1 203 570 2524 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør, +47 918 01 791 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12