Meldepliktig handel

16. januar 2017

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DNB 13. januar 2016 kjøpt 520.716 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram.

Aksjene er kjøpt til kurs 162,64 kroner. Før viderefordeling til ansatte har Aksjespareprogrammet 11.659.606 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12