Meldepliktig handel

16. mai 2017

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DNB 15. mai 2017 kjøpt 558.248 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram.

Aksjene er kjøpt til kurs 153,32 kroner. Før viderefordeling til ansatte har Aksjespareprogrammet 9.671.943 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12