Oljefunn i Norskehavet mer enn dobler de gjenværende oljereservene til Norne

4. oktober 2018 08:34 CEST
Norne-skipet
Produksjonsskipet Norne i Norskehavet. (Foto: Anne-Mette Fjærli)

Equinor har sammen med partnerne ENI og Petoro avsluttet avgrensningsbrønnen i Cape Vulture-funnet fra 2017. Brønnen bekrefter et volum på 50-70 millioner utvinnbare fat med olje. Funnet mer enn dobler de gjenværende oljereserver som kan produseres gjennom Norne-feltet.

Driften av Norne, som opprinnelig skulle vært nedstengt i 2014, er allerede planlagt utvidet til 2036 og vil gi betydelige ringvirkninger. Dette funnet vil bety høyere produksjon i årene som kommer. Den videre modningen av feltutbyggingen har i tillegg en oppside for ytterligere utvinnbare reserver fra Cape Vulture.

– Vi er veldig fornøyd med å ha påvist og avgrenset et betydelig nytt oljefunn utenfor kysten av Nordland. Avgrensningsbrønnen bekrefter en ny letemodell på Nordlandsryggen i Norskehavet, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk sokkel, Nick Ashton.

– Funnet demonstrer betydningen av vår nye letestrategi. Vi ønsker å tenke nytt og ta sjanser på nye og uprøvde ideer for å avdekke gjenværende kommersielle ressurser på norsk sokkel. Dette er i tråd med Equinors nylig oppdaterte veikart for norsk sokkel der målet er å sikre aktivitet i mange tiår framover, påpeker Ashton.

– Cape Vulture-funnet åpner også for flere muligheter i området. En umiddelbar konsekvens er at vi allerede neste år vil en brønn i et tilsvarende prospekt på Nordlandsryggen. Vi modner også frem muligheter for de neste årene som alle kan bidra til å øke reservene rundt Norne-feltet betydelig, fortsetter Ashton.

Cape Vulture-funnet er nå sannsynligvis ferdig avgrenset. Partnerskapet i Norne-lisensen vil ta funnet videre mot en utbyggingsbeslutning. Funnet demonstrerer at det fremdeles er betydelige ressurser som kan utvinnes gjennom eksisterende infrastruktur på norsk sokkel. Nye data og kreative leteideer gir både nye ressurser, nye inntekter for samfunnet og ivaretar viktige arbeidsplasser i Nord-Norge.

(Artikkelen fortsetter under kartet)

Kart over Cape Vulture-funnet
Kart over Cape Vulture-funnet.

– Cape Vulture kom som en gave på nyåret i 2017, og bekreftet nok en gang at Norne-området stadig har spennende ting gjemt i undergrunnen, sier Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Drift nord.

– Våre letefolk har saumfart området i over 40 år, og fortsatt knekker de nye koder.

Norne var den første felt-utbyggingen utenfor Nordland og markerte starten på nordnorsk oljehistorie. Feltet kom i drift i 1997. Feltene som produseres gjennom Norne-skipet (i tillegg til Norne-feltet er dette feltene Alve, Urd, Skuld og Marulk) har i dag gjenværende oljereserver på ca. 40 millioner fat. Det er også gjenværende utvinnbare gassreserver tilsvarende ca. 80 millioner fat oljeekvivalenter i disse fem feltene. Cape Vulture-funnet ligger 7 kilometer nordvest for produksjonsskipet på Norne-feltet.

– Selv i en tidlig fase av planleggingen av en utbygging, mer enn dobler dette oljeressursene vi kan produsere gjennom Norne-infrastrukturen frem mot 2036. Det er vi veldig glad for. Dette er en stor dag for Norskehavet og industrien i Nord-Norge, fortsetter Kindem.

– Det er viktig for Equinor å levere slike leteresultater som vi har gjort med Cape Vulture. I årene fremover vil vi lete etter denne typen ressurser. Det er slike funn som vil være bærebjelken i vår ambisjon om å forlenge levetiden til eksisterende infrastruktur, kommenterer Nick Ashton.

Leteboringen i brønnen Cape Vulture (6608/10-17S) ble påbegynt tidlig i desember i 2016. Avgrensningsbrønnen med sidesteg (6608/10-18, 6608/10-18B og 6608/10-18C), ble påbegynt i midten av juli 2017. Brønnene ble boret utvinningstillatelse 128, og de er et resultat av tildeling av utvinningstillatelse 128D i TFO-runden (tildeling i forhåndsdefinerte områder) i 2015. Cape Vulture Appraisal ble boret med riggen Songa Encourage.

Relaterte sider og nedlastinger

Partnere utvinningstillatelse 128D Cape Vulture er:

 • Equinor 64 % (operatør)
 • Petoro 24,5 %
 • Eni 11,5 %

Norne-feltet – utvinningstillatelse PL128

 • Tildelt i 1986, påvist i 1992, besluttet utbygget i 1995.
 • Produsert siden 1997
 • 26 milliarder investert
 • Følgende felt produseres også gjennom Norne-skipet: Alve, Urd, Skuld og Marulk

Partnere i PL128 Norne er:

 • Petoro 54 %
 • Equinor 39,1 % (operatør)
 • Eni 6,9 %
 • Olje - og gassfelt i Norskehavet. 
 • Lisensen tildelt i 1986, første funn gjort i 1992 og produksjonsstart Norne fra 6. november 1997. 
 • Omfatter blokkene 6608/10 og 6608/11.  
 • Opprinnelig planlagt produksjon var fram til 2014, siden er feltet utviklet med tilleggsressurser. 
 • Ambisjon i dag er drift på Norne til 2030. 
 • Mer enn 625 millioner fat produsert til verdi omkring 500 milliarder kroner (2016). 
 • Feltet er bygd ut med et produksjons- og lagerskip tilknyttet brønnrammer på havbunnen.  
 • Fleksible stigerør fører brønnstrømmen til skipet. Skipet dreier rundt en sylinderformet dreieskive (turret) som er forankret til havbunnen.  
 • Stigerør og kontrollkabler er også knyttet til denne.  
 • Skipet har prosessanlegg på dekk og lagertanker for olje. 
 • Havdybden på Norne-feltet er 380 meter. 
 • Gasseksport fra Norne startet i 2001. 
 • Gassen transporteres gjennom rørsystemene Norne gasseksport og Åsgard transport via Kårstø i Nord-Rogaland til kontinentet.  
 • Fra feltet til ilandføringsstedet i Dornum i Tyskland er det mer enn 1400 kilometer.