Fokuserer norsk portefølje gjennom salg av funn utenfor kjerneområde

15. oktober 2018 12:20 CEST

Equinor har inngått avtale med Aker BP om å selge sin eierandel på 77,8 prosent og operatørskap for King Lear- funnet på norsk sokkel for til sammen 250 millioner dollar.

– Transaksjonen er ytterligere et eksempel på vår strategi for å skape verdier ved aktiv porteføljeforvaltning gjennom oljeprissvingninger. Vi selger en eiendel som er lavt prioritert i vår portefølje på norsk sokkel til en kjøper som ser høyere verdi. Dermed frigjør vi kapital til investering i prosjekter som gir høyere avkastning for Equinor, sier Jez Averty, områdedirektør for Drift Sør i Nordsjøen.

King Lear er et gass/kondensatfunn som ble gjort i 1989 i blokk PL 146 og PL 333 i Ekofiskområdet. Netto utvinnbare reserver er 77 millioner fat oljeekvivalenter.

Sluttføring av transaksjonen forutsetter at alminnelige vilkår er oppfylt, blant annet godkjenning fra partner og myndigheter.

Du finner et nedlastbart portrettbilde fra lenken i teksten over.

Relatert side