Nordiske toppledere sammen om dugnad for FNs bærekraftsmål

31. oktober 2018 13:24 CET | Sist endret 31. oktober 2018 18:54 CET
Foto av konsernsjefene og statsminister Erna Solberg
En rekke nordiske toppledere presenterte bærekraftsinitiativet for statsminister Erna Solberg under Nordisk Råds samling i Oslo onsdag 31. oktober. Fra venstre: Richard Gustafson (SAS), Birna Einarsdottir (Islandsbanki), Mats Granryd (GSMA), Svein Tore Hoelsether (Yara), Erna Solberg, Johan Dennelind (Telia), Sigve Brekke (Telenor) og Eldar Sætre (Equinor).

Oslo, 31. oktober 2018: I dag lanserte 11 nordiske toppledere et felles initiativ for å få opp farten med å nå FNs bærekraftsmål. Under Nordisk råds møte på Stortinget presenterte de sine ambisjoner for statsminister Erna Solberg.

Gruppen består av konsernsjefene for Equinor, Hydro, GSMA, Ìslandsbanki, Nokia, SAS, Swedbank, Telenor Group, Telia Company, Vestas og Yara.

Topplederne ønsker å sette fokus på nye forretningsmodeller som er i tråd med dagens etiske, sosiale og miljømessige prioriteringer. Initiativet danner også en møteplass der de nordiske statsministerne og topplederne kan diskutere hvordan bærekraft skal være forankret i kjernevirksomheten og ikke være sett på som en «pliktøvelse».

Et viktig mål er å utforske hvordan man kan øke fremdriften i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål gjennom ansvarlig virksomhet og ulike partnerskapsmodeller. 

– For å lykkes i kommende tiår, må selskapene bidra til å løse de store utfordringene som verden står overfor. FNs bærekraftsmål inspirerer og veileder oss, og samarbeid mellom myndigheter og selskaper som satser på bærekraftig verdiskapning i det lange løp, vil bidra til endring, sier Equinors konsernsjef, Eldar Sætre.

Forankret i bedriftenes strategier
Topplederne forplikter seg til å forankre forretningsstrategiene sine i FNs bærekraftsmål og å utforske muligheter for samarbeid. Arenaen skal tilrettelegge for å dele erfaringer, felles læring og undersøke hvordan selskapene best kan måle effektene og maksimere innvirkningen av arbeidet.  

Felles brev til de nordiske statsministrene
Kort tid etter at initiativet ble etablert sendte medlemmene et felles brev til de nordiske statsministerne i juni 2018, der formålet med fellesskapet ble annonsert. Dette resulterte i dagens møte med statsminister Erna Solberg under Nordisk råds 70. sesjon i Oslo.

Solberg, som også er en av to ledere for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, ble presentert for de felles ambisjonene for topplederforumet og fikk overlevert et nytt brev til de nordiske statsministerne. Gruppen diskuterte også betydningen av global handel og partnerskap mellom det offentlige og næringslivet som viktige forutsetninger for å nå FNs bærekraftsmål.

Les brevet til de nordiske statsministerne og uttalelser fra de 11 konsernsjefene her >>

Relaterte sider