Trapper opp LPG-aktiviteten i Sørøst-Asia

22. november 2018 08:02 CET

Equinor og Global Petro Storage (GPS) har inngått en langsiktig avtale om en terminal og lager for LPG (flytende petroleumsgass) i Port Klang i Malaysia. GPS skal bygge et nytt anlegg for gjennomføring av denne avtalen med planlagt oppstart av driften i midten av 2021.  Equinor skal frakte LPG til terminalen og selge inn i det innenlandske markedet i Malaysia, samt til markeder som Bangladesh, Filippinene, India, Indonesia og Vietnam.

Equinor er allerede en betydelig LPG-aktør med om lag 10 prosent av de LPG-volumer i verden som fraktes på skip.

Med den nye terminalen og lageret ønsker Equinor å sikre seg en større del av det attraktive LPG-markedet i Sørøst-Asia.

LPG består av de flytende propan og butan og blir brukt til transport og industrielle formål i tillegg til koking og oppvarming i husholdninger og bygninger. Bruk av LPG anses som et attraktivt energialternativ for å begrense drivhusgasser og forbedre luftkvalitet innendørs og utendørs.

– Malaysia er et attraktivt marked, og vi mener vi er en konkurransedyktig leverandør til forhandlere av propan til det innenlandske markedet. Terminalen og lageret er også strategisk plassert for blanding og salg til andre voksende markeder i regionen, sier Molly Morris, direktør for Products and Liquids i Equinor ASA.

– Vi vil hente LPG fra Nordsjøen, Nord-Afrika, Midtøsten og Australia og bruke mulighetene som terminalen, lageret og våre shipping-posisjoner gir oss til å skape verdi og styrke konkurranseevnen vår, sier Morris. – Denne avtalen er et eksempel på hvordan vi følger strategien vår for verdiskapning fra markedsføring og trading, tillegger hun.

Som en del av avtalen vil Equinor ha opsjon til å kjøpe en eierandel i det nye lageret og terminalen, der Equinor blir eneste bruker.

– Fleksibilitet og robusthet har vært blant våre viktigste begrunnelser for å inngå denne avtalen, sier Giuseppina Ragone, direktør for Manufacturing and Storage i Asset Management.

– Lageret gir oss betydelig fleksibilitet ettersom det kan motta gasstankere av alle størrelser, og vi kan velge om vi ønsker å blande mindre kvantiteter for å levere til det innenlandske markedet, eller til andre land i regionen, avhengig av hva som er mest attraktivt, legger hun til. – På denne måten kan aktiv bruk av våre eiendeler skape verdi for LPG-virksomheten vår og utgjøre et langsiktig grunnlag for verdiskapning, sier Ragone.