Equinor foreslår valg av EY som ny ekstern revisor fra 2019

12. desember 2018 18:20 CET

Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) vil foreslå for bedriftsforsamlingen, for videre godkjenning av aksjonærene på generalforsamlingen 15. mai 2019, at EY blir utpekt som selskapets eksterne revisor for regnskapsåret 2019. Beslutningen ble tatt etter en grundig anskaffelsesprosess.

KPMG, Equinors nåværende revisor, vil gjennomføre revisjon av Equinor ASA for regnskapsåret 2018.

– Jeg ønsker å takke KPMG for deres høye profesjonelle standard og arbeidet de har gjort for å gi trygghet for styret og aksjonærene i deres periode som ekstern revisor for Equinor. Med forbehold om godkjenning på generalforsamlingen i 2019 ser vi frem til å arbeide med EY, uttaler Jeroen van der Veer, formann i styrets revisjonskomite.

Etter norsk lov treffes vedtak om valg av ekstern revisor av generalforsamlingen på bakgrunn av forslag fremsatt av bedriftsforsamlingen. Equinors generalforsamling avholdes 15. mai 2019.

Pressekontakt:
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
Tlf: +47 918 01 791

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12