Attraktiv refinansiering av havvindparken Dudgeon

12. desember 2018 17:45 CET | Sist endret 13. desember 2018 06:46 CET
Havvindparken Dudgeon
Havvindparken Dudgeon. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Eierne av havvindparken Dudgeon, Equinor, Masdar og China Resources Group, har undertegnet en hybrid refinansiering på GPB 1,4 mrd. Refinansieringen inkluderer første prioritets banklån og obligasjoner med fortrinnsrett hos institusjonelle investorer. Begge transjer er overtegnet, noe som viser den store interessen blant investorer. Vurderingen A- (EXP) som er satt av kredittvurderingsbyrået Fitch, gjenspeiler havvindparkens effektive drift og solide resultater.

Den refinansierte gjelden er på rundt 1,27 milliarder GBP i langsiktige annuitetslån. Dette inkluderer om lag 561 millioner GBP i første prioritets bank lån og 706 millioner GBP i første prioritets obligasjoner med forfall i juni 2032. Finanseringen omfatter også om lag 150 millioner GBP i låne-fasiliteter fra banker.

– Dudgeon er et unikt prosjekt med gode driftsresultater. Den vellykkede refinansieringen er et resultat av det gode samarbeidet med våre partnere og rådgivere. Kreditt rating A- (forventet) og investorenes store interesse er nok et bevis på markedets tro på Dudgeon, og viser tydelig Equinors kompetanse og kapasitet til å bygge ut og drive havvindparker på en god måte, sa Beate Myking, styreleder og direktør for Dudgeon Offshore Wind Limited.

Dudgeon havvindparken på 402 MW ligger 32 kilometer utenfor kysten av Norfolk i England. Den produserer 1,7 terawattimer (TWh) strøm hvert år fra 67 vindturbiner, noe som er tilstrekkelig til å forsyne om lag 410.000 britiske hjem med strøm og reduserer årlige CO2-utslipp med 893.000 tonn.

Relaterte sider og nedlastinger