Naturgass bidrar til lavkarbonsamfunnet

21. februar 2019 11:30 CET | Sist endret 22. februar 2019 08:01 CET
LNG-anlegget i Hammerfest
Bilde fra LNG-anlegget i Hammerfest. (Foto: Einar Aslaksen - TRY / Equinor ASA)

Equinor solgte naturgass for rundt 220 milliarder kroner totalt i 2018, en økning på 29 prosent fra 2017. Som følge av at flere land forbereder seg på en energiomstilling, ser Equinor sterke markedsutsikter for gass og venter at den globale etterspørselen vil øke rundt 10 prosent mot 2030.

Equinor er den største produsenten av naturgass på norsk sokkel og den nest største leverandøren av gass til Europa. Selskapet har også en betydelig internasjonal gass-portefølje. I dag presenter selskapet sin gassvirksomhet og langsiktige markedsutsikter på et gass-seminar i London.

– De globale energimarkedene er i endring. Verden trenger mer energi og lavere CO2-utslipp. Naturgassen er godt posisjonert til å levere sikker, konkurransedyktig og bærekraftig energi til forbrukere og industri: Den kan redusere CO2-utslipp mer enn 50 prosent ved å erstatte kull, sikre nødvendig back-up for fornybar kraft og bli en langsiktig lavkarbonløsning i form av hydrogen, sier Irene Rummelhoff, Equinors konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering.

I tillegg til sine egne gassvolumer, er Equinor ansvarlig for å markedsføre og selge volumene fra statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Totalt dekker norsk gass om lag 25 prosent av Europas gassforbruk. En velutviklet og effektiv gassinfrastruktur, samt nærheten til markedet, gjør norsk gass svært konkurransedyktig, med Storbritannia og Tyskland som største eksportmarkeder.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Portretter av Tor Martin Anfinnsen og Irene Rummelhoff
Tor Martin Anfinnsen (t.v.), direktør i Equinor og markedsføring og trading. Irene Rummelhoff, Equinors konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering. (Foto: Harald Pettersen (t.v.) og Ole Jørgen Bratland)

– Storbritannia har lykkes med å redusere sine CO2-utslipp med mer enn en tredel, til nivåer sist sett på slutten av 1800-tallet, ved å satse på gass, fornybar og andre tiltak. Vi merker oss også de positive politiske signalene fra Tyskland om gassens rolle når de faser ut kull, og ser frem til å fortsette samarbeidet med partnere i Europa for å realisere potensialet i energiomstillingen, sier Rummelhoff.

Selv i et energiscenario i tråd med togradersmålet ventes den globale gassetterspørselen kun å være noe lavere i 2050 enn i dag. Det betyr et stort behov for investeringer i å sikre nye gassleveranser for tiårene som kommer. Equinor leter aktivt etter gassforekomster på norsk sokkel.

Equinor solgte totalt 100 bcm med gass globalt i 2018. Endringene i markedet gir også nye kommersielle muligheter innen trading. Ettersom mer flytende naturgass (LNG) og varierende kraft fra fornybare kilder kommer inn i markedet, forbereder Equinor seg til å kapitalisere på økte prissvingninger.

– Markedene for gass-trading endrer seg raskt og en nøkkel til suksess vil være evnen til å svare hurtig på prisendringer. Etterspørselen etter mer kortsiktige indekser øker og vår respons vil være å reflektere denne utviklingen i vår egen trading, sier Tor Martin Anfinnsen, direktør i Equinor og markedsføring og trading.

Dagens gass-seminar for analytikere og investorer kan følges på webcast  fra klokken 11.30 norsk tid.

Relaterte sider og nedlastinger