Equinor presenterer års- og bærekraftrapportene for 2018

15. mars 2019 08:02 CET | Sist endret 22. juli 2019 11:06 CEST
Illustrasjon til årsrapporten 2018

I dag, 15. mars, presenterer Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) sin årsrapport og skjema 20-F for 2018, samt selskapets bærekraftrapport.

– Equinor har i dag en sterk posisjon. Vi har styrket konkurransekraften, forbedret prosjektporteføljen og har en klar strategi for videre utvikling av selskapet. Vi har posisjonert oss for langsiktig verdiskapning for aksjonærene, og for å være konkurransedyktig i en lavkarbonframtid. Resultatene bekrefter at vi er i rute med våre ambisjoner om økt avkastning, produksjonsvekst og en høy kontantstrøm i årene som kommer, skriver Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor ASA, i sitt brev til aksjonærene. 

 I 2018 leverte Equinor høyeste egenproduksjon noen gang, med 2,111 millioner fat oljeekvivalenter per dag. 

Sammen med sterk drift, har dette bidratt til en organisk fri kontantstrøm på 6,3 milliarder USD for året som helhet, og styrket vår finansielle posisjon. Reserveerstatningsraten var 213 % i 2018, hovedsakelig som følge av godkjenning av nye felt, oppgradering av eksisterende felt, og oppkjøp. 

I 2018 økte prisene og marginene for bransjen. Equinors gjennomsnittlige realiserte væskepris var 63,1 USD per fat for året som helhet.

– Fjoråret går inn i historiebøkene som året da vi ble Equinor etter nesten 50 år som Statoil. Navneskiftet gjenspeiler den globale energiomleggingen og utviklingen vår som et bredt energiselskap, skrive Sætre.  

Organiske investeringer for 2018 var 9,9 milliarder USD, om lag 1 milliard USD under de opprinnelige prognosene. Dette ble oppnådd gjennom fortsatt effektivisering og sterke prosjektleveranser. Equinor fullførte 24 letebrønner i 2018. 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Portrett av konsernsjef Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre (Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

For året som helhet var frekvensen for alvorlige hendelser 0,5, en positiv utvikling fra fjoråret. Equinor har satt i gang en rekke sikkerhetstiltak på alle nivåer i hele selskapet, med 'Safety beyond 2020'-prosjektet som viktigste konserntiltak.

– Sikkerheten til våre ansatte og integriteten i våre operasjoner er vår viktigste prioritet, sier Sætre i brevet.

Fortsatt forbedring innen bærekraft
Bærekraftrapporten for 2018 gir en oversikt over hvordan Equinor følger opp sin ambisiøse bærekraftagenda og -resultater. Bærekraft er en integrert del av Equinors strategi, og selskapet gjør tiltak for å utvikle virksomheten slik at den støtter opp under FNs mål for bærekraft. Satsingen på langsiktig bærekraftig verdiskapning er i tråd med prinsippene til FNs Global Compact.

– Paris-avtalen skapte den nødvendige drivkraften for å iverksette klimatiltak, men som samfunn og sammen gjør vi ikke nok, skriver Sætre i forordet til rapporten.

– Å levere energi til en voksende befolkning på ansvarlig måte er retningsgivende for arbeidet for en felles framtid der energi har en overkommelig pris og er bærekraftig for alle. Vi må alle samarbeide for å øke tempoet og levere løsninger i stor skala. Klimaveikartet vårt forklarer hvordan vi planlegger å bygge et lavkarbonfortrinn gjennom konkrete tiltak med ambisiøse mål, sier han.

CO2-utslippene våre ble redusert med 264.000 tonn i 2018, hovedsakelig som følge av mange mindre energieffektiviseringsprosjekter.  Hittil har vi oppnådd rundt 0,6 millioner av målet for 2030 på 3 millioner tonn CO2-reduksjoner per år. Gjennomsnittlig CO2-intensitet for Equinors egenopererte portefølje er på 9 kg per fat, med et mål på 8 kg CO2 per fat i 2030, rundt halvparten av gjennomsnittet i bransjen. 

Equinor fortsatte å investere i prosjekter innen ny energi i 2018, og startet opp produksjonen fra solenergianlegget Apodi i Brasil og havvindprosjektet Arkona i Tyskland. 

– Fornybarvirksomheten vår leverte 1,3 TWh ren energi til elektrisitetsnettet. Vi kunngjorde også at vi er klare til å investere i bevaring av regnskog, som er viktig for å absorbere CO2 fra atmosfæren, noe som underbygger vår sterke støtte for en pris på karbonutslipp, skriver Sætre.

Equinor ønsker å være ledede innen åpen rapportering. Vi støtter økt åpenhet om klimarelatert risiko, og våre rapporteringsrutiner er i samsvar med anbefalingene gitt i 2017 av G20 Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). 

En PDF-versjon av både bærekraftrapporten og årsrapporten kan lastes ned fra Equinors nettsted, www.equinor.com, der aksjonærene også kan be om å få en trykt utgave av årsrapporten fritt tilsendt.

Kontaktpersoner

Investor relations 
Peter Hutton, senior vice president 
+44 7881 918 792 (mobil)

Presse 
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør 
+47 918 01 791 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.