Meldepliktig handel

18. mars 2019 07:26 CET

På vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har DNB 15. mars 2019 kjøpt 521.209 aksjer til bruk i Equinors aksjespareprogram.

Aksjene er kjøpt til kurs 192,16 kroner. Før viderefordeling til ansatte har Aksjespareprogrammet 7.772.473 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12