Rekordløft fullfører Johan Sverdrup feltsenter

22. mars 2019 09:16 CET | Sist endret 22. desember 2020 13:53 CET
Nattbilde fra løftet av prosessmodulen på Johan Sverdrup
Pioneering Spirit på vei inn for å gjennomføre løftet av prosessmodulen. (Foto: Roar Lindefjeld & Espen Rønnevik - Woldcam)

Tre dager tok det å løfte fire av de siste brikkene i Johan Sverdrup puslespillet på plass – de to siste plattformdekkene, en bro og et flammetårn. Løftet av prosessplattformen er det tyngste gjennomført offshore noensinne.

– Nå er vi i ferd med å konkludere installasjonskampanjen for første byggetrinn av Johan Sverdrup. Å få de siste byggeklossene i gigantprosjektet på plass nå er viktig for å kunne sikre oppstart av feltet som planlagt i november i år, sier Trond Bokn, prosjektdirektør for Johan Sverdrup.

De to siste plattformdekkene ble installert med ett-løft teknologien til tungløftfartøyet Pioneering Spirit. Løftet av prosessplattformen på nærmere 26.000 tonn satte en ny løfterekord offshore, og ble gjennomført tirsdag morgen på fire timer med en klaring på kun 25 meter fra resten av feltsenteret. Løftet av utstyrs- og boligplattformen på 18.000 tonn ble gjennomført tidlig fredag morgen på kun 3.5 timer. Fra løftet av prosessplattformen startet tirsdag morgen til boligplattformen hadde blitt løftet på plass på fredag tok det under 72 timer. 

I perioden ble også det siste flammetårnet og broen som knytter prosessplattformen til boreplattformen løftet på plass av tungløftfartøyet Thialf. Den siste broen som vil knytte utstyr- og boligplattformen sammen med resten av feltsenteret vil installeres ved neste mulige værvindu.

– Vi har gjennomført det tyngste løftet offshore noensinne. I løpet av kun tre dager har vi løftet på plass nesten 47 000 tonn. Dette hele har blitt gjennomført på en trygg og effektiv måte uten skade på mennesker eller miljø, sier Ståle Hanssen, ansvarlig for prosjektering, installasjon og ferdigstilling i Johan Sverdrup-prosjektet.

– Grundig planlegging og ikke minst høy presisjon i gjennomføringen i samarbeid med våre leverandører og partnere har gjort dette mulig, sier Hanssen.

Portretter av Trond Bokn og Ståle Hanssen
Trond Bokn (left), senior vice president for Johan Sverdrup, and Ståle Hanssen, responsible for engineering, installation and commissioning in the Johan Sverdrup project.

Installasjon og ferdigstillingsfasen ute i havet på Johan Sverdrup startet med installasjon av understellet til stigerørsplattformen i august 2017. Etter det har ytterligere tre stålunderstell, fire plattformdekk, to broer, to flammetårn, 200km med kraftkabler, og mer enn 400 km med rørledninger kommet på plass. Mer enn 2000 fartøysdøgn knyttet til installasjon og marine aktiviteter har blitt gjennomført så langt, uten alvorlige skader på mennesker eller miljø.

– Vi er stolt over hva Johan Sverdrup-prosjektet har fått til sammen med våre partnere og leverandører. Samtidig er vi ikke i mål enda. Mye arbeid gjenstår, men med installasjonskampanjen unnagjort er vi i rute for å kunne starte produksjonen i november, sier Bokn.

Først på agendaen står oppkobling, testing og ferdigstilling av de to siste plattformdekkene. Deretter følger testing og sikring at alle fire plattformer, og feltsenteret som helhet, fungerer som ett. I tillegg kommer også arbeid med å ferdig knytte opp de åtte forborede produksjonsbrønnene på feltet. 

Relaterte sider og nedlastinger

Foto fra transporten av boligkvarteret til Johan Sverdrup
Utstyrs- og boligplattformen under transport fra Kværner Stord til Digernessundet hvor den ble løftet om bord på Pioneering Spirit.
(Foto: Even Kleppa - Woldcam / Equinor ASA)
 • Allseas med tungløftfartøyet Pioneering Spirit er ansvarlig for installasjon av dekkene til prosessplattformen og utstyr- og boligplattformen. Pioneering Spirit installerte også dekket til boreplattformen i juni 2018. 
 • Heerema Marine Contractors (HMC) med tungløftfartøyet Thialf er ansvarlig i installasjonskampanjen i 2019 for installasjon av broene og flammetårnet. Thialf har i 2017 og 2018 også løftet på plass blant annet alle understell, dekket til stigerørsplattformen, et flammetårn og en bro til Johan Sverdrup prosjektet.
 • Aker Solutions hadde ansvar for prosjektering og innkjøpsledelse for prosessplattformen, mens Samsung Heavy Industries har stått for byggingen. Aker Solutions har også hatt et tilsvarende ansvar for broen og fakkelen som ble bygget av Rosenberg WorleyParsons i Stavanger.
 • Et konsortium bestående av Kværner og KBR hadde ansvaret for prosjektering, innkjøpsledelse og bygging av utstyr- og boligplattformen. 
 • 15 mars i år ble det hos Kværner Stord feiret at boligplattformen til Johan Sverdrup var klar for utseiling. Et tilsvarende arrangement for broer og fakler tok sted hos Rosenberg WorleyParsons dagen før, 14 mars.

 

 • Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Med antatte utvinnbare ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter, er dette et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene.
 • På platå vil Johan Sverdrup bidra med opptil 25 prosent av Norges samlede produksjon av olje og gass, mens kraft fra land gir feltet et karbonutslipp på kun 0.67kg CO2 per fat som er blant de laveste i verden og 25 ganger lavere enn gjennomsnittet.
 • Johan Sverdrup feltet blir bygget ut i flere faser. Første fase skal etter planen starte opp i november 2019, med en produksjonskapasitet anslått til 440.000 fat olje per dag.
 • Etter oppstart av andre fase av prosjektet i fjerde kvartal 2022 ventes feltet å produsere 660.000 fat olje per dag når produksjonen er på topp. Plan for Utvikling og Drift (PUD) for andre fase ble innlevert norske myndigheter i august 2018, og skal behandles av Stortinget våren 2019.
 • Johan Sverdrup feltet forventes å skape eksportverdier på 1430 milliarder kroner over feltets levetid, med inntekter til den norske stat og samfunn på mer enn 900 milliarder kroner. I følge Agenda Kaupang kan feltet i driftsfasen årlig bidra med mer enn 3.400 årsverk i Norge, og i byggefasen mellom 2015-2025 kan Johan Sverdrup generere mer enn 150.000 årsverk i Norge.
 • PARTNERE: Equinor: 40,0267 % (operatør), Lundin Norway: 22,6 %, Petoro: 17,36 %, Aker BP: 11,5733 % og Total: 8,44 %.