Equinor styrker sin satsing på klimalederskap

24. april 2019 08:00 CEST
Foto av en sandstrand med bølger
(Photo: Einar Aslaksen / TRY - Equinor ASA)

I en felles erklæring med investorer som deltar i Climate Action 100+, annonserer Equinor nye steg for å synliggjøre fortsatt lederskap innen klimaendring og sterk støtte til målene i Parisavtalen.

Equinor har klima som en del av kjernen i selskapets forretningsstrategi, og har satt mål på kort, mellomlang og lang sikt for reduksjon av selskapets utslipp. Erklæringen bygger på dette arbeidet, og Equinor forplikter seg til å fastsette klimarelaterte ambisjoner også utover 2030. Equinor vil fortsatt rapportere om klimarelatert risiko og muligheter i samsvar med TCFD-anbefalingene. Fra 2019 vil Equinor vurdere sin portefølje, inkludert nye materielle investeringer, mot et godt under 2°C scenario. Om og når et relevant godt under 2°C foreligger, med nødvendige prisforutsetninger, vil Equinor inkludere dette i sin samlede stresstesting.

– Equinor utvikler seg som et bredt energiselskap, der olje og gass, fornybar energi og lavkarbonløsninger er en integrert del av virksomheten. Vår lavkarbonstrategi er en konkurransefordel som skaper langsiktig verdi for våre aksjonærer. Tiltakene vi annonserer i dag gjør oss enda mer konkurransedyktig i energiomleggingen og støtter opp under målene i Parisavtalen. Vi verdsetter den konstruktive dialogen og samarbeidet med investorer som deltar i Climate Action 100+, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre.
(Artikkelen fortsetter under bildet)

Foto av konsernsjef Eldar Sætre
Equinors konsernsjef Eldar Sætre. (Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

Å levere på klima er en kritisk prestasjonsindikator (KPI) i Equinor og en del av grunnlaget for beregning av lederlønn. Når nye mål er definert i 2020 vil Equinor styrke koblingen mellom klimarelaterte mål og lønnen til toppledere og ansatte ytterligere. 

Equinor forplikter seg til å fortsatt spille en aktiv og positiv rolle i samfunnets arbeid med dekarbonisering, utover utslipp fra vår egen virksomhet, gjennom engasjement, teknologi, innovasjon, operasjoner og investeringer. Equinor er allerede i front ved å rapportere om selskapets utslipp og karbonintensitet, og fra neste år skal vi også rapportere samlet anslått karbonintensitet for leverte energiprodukter og tjenester.

Klimaendringer krever nye løsninger og samarbeid. Equinor fremmer åpenhet og samarbeid, og anerkjenner viktigheten av å sikre at medlemskap i relevante bransjeorganisasjoner ikke undergraver selskapets støtte til målene i Parisavtalen. Equinor vil gjennomgå medlemskap i bransjeorganisasjoner som har en aktiv holdning til klima og energipolitikk. 

I erklæringen anerkjenner institusjonelle investorer at: “Equinor har utvist lederskap innen klimaendring på en rekke viktige områder. Konsernstrategien og det nylige navneskiftet gir klare signaler om at selskapet arbeider for å utvikle seg som et bredt energiselskap og øke andelen lavkarboneiendeler. Equinor har investert i fornybar energi og lavkarbonteknologier, har hatt positiv fremdrift i arbeidet med utslippsreduksjon og ressursforvaltning og har spilt en viktig rolle i arbeidet med å fremme implementeringen av anbefalingene til the Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD). Vi anerkjenner arbeidet som Equinor har gjort hittil for å bygge inn klimaendring i sin strategi, risikovurderinger, investeringsbeslutninger, driftsbeslutninger og rapportering.”

UBS Asset Management, HSBC Global Asset Management og Storebrand Asset Management ledet dialogen med Equinor som en del av Climate Action 100+. Dette er et globalt investorinitiativ, som involverer mer enn 320 investorer med USD 33.000 milliarder under forvaltning, for å sikre at verdens største industrielle bidragsytere til utslipp av klimagasser tar nødvendige grep på klimaendringer. 

Pressekontakter

  • Equinor: Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør, +47 918 01 791 (mobil)
  • Climate Action 100+ initiativet (via IIGCC som koordinerende partnerorganisasjon): Tom Fern, kommunikasjonsleder, tfern@IIGCC.org & +44 (0) 7867 360 273 (mobil)

Relaterte sider og nedlastinger

Climate Action 100+: Climate Action 100+ er et investortiltak for å sikre at verdens største kilder til klimagassutslipp gjør de nødvendige tiltak mot klimaendring. Mer enn 320 investorer, som sammen forvalter mer enn USD 33.000 milliarder, tar kontakt med selskaper for å forbedre styring, redusere utslipp og styrke klimarelatert finansiell rapportering. Selskapene omfatter 100 ‘systematisk viktige kilder til utslipp’, som står for to tredjedeler av årlige globale industriutslipp, sammen med mer enn 60 andre med betydelig mulighet til å fremme overgangen til ren energi.   

Climate Action 100+, som ble lansert i desember 2017, samordnes av fem organisasjoner: Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC); Ceres; Investor Group on Climate Change (IGCC); Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) og Principles for Responsible Investment (PRI). Disse organisasjonene, sammen med fem investorrepresentanter fra AustralianSuper, California Public Employees’ Retirement System (CalPERS), HSBC Global Asset Management, Ircantec og Manulife Asset Management, utgjør det globale styringsutvalget for tiltaket. Følg oss på Twitter: @ActOnClimate100.