Annonsering av utbytte per aksje for fjerde kvartal 2018 i NOK

24. mai 2019 07:50 CEST

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) annonserte 6. februar 2019 et foreslått utbytte per aksje på USD 0,26 for fjerde kvartal 2018 som deretter ble godkjent av generalforsamlingen 15. mai 2019.

NOK-beløpet per aksje er basert på gjennomsnittlig USDNOK valutakurs satt av Norges Bank for perioden pluss/minus tre virkedager fra eierregisterdato 20. mai 2019, totalt syv virkedager.

Gjennomsnittlig valutakurs satt av Norges Bank for denne perioden var 8,7481. Utbytte per aksje for fjerde kvartal 2018 er dermed NOK 2,2745.

Kontantutbytte vil bli utbetalt til aksjonærer på Oslo Børs og til eiere av American Depositary Receipts («ADRs») på New York Stock Exchange på eller nær 28. mai 2019.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12