Statfjord A tilbake til Stord

2. mai 2019 09:00 CEST | Sist endret 22. desember 2020 13:55 CET
Foto av Statfjord A-plattformen
Statfjord A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen / Equinor ASA)

I 2022 stanser produksjonen fra Statfjord A-plattformen, etter 43 år. Plattformen har da mer enn doblet planlagt levetid. Nå er kontrakt for fjerning og opphogging tildelt, og plattformdekket skal hogges opp på Stord – der det ble bygget på 1970-tallet.

Kontrakten som dekker ingeniørarbeid, forarbeid, fjerning og opphogging er tildelt Excalibur Marine Contractors, et selskap i Allseas-gruppen. Kværner AS på Stord er underleverandør til Excalibur.

Det 48 000 tonn tunge plattformdekket skal fjernes fra betongbeina i ett enkelt løft av Allseas-fartøyet Pioneering Spirit:

– Fartøyet har gjort en strålende jobb for oss med å installere tre av fire plattformdekk på Johan Sverdrup, nå skal de vise styrken sin i den andre enden av et oljefelts livsløp, sier Peggy Krantz-Underland, direktør for anskaffelser i Equinor. 
(Artikkelen fortsetter under filmen)

Fartøyet har ennå ikke utført så tunge løft. I dag har fartøyet en løftekapasitet på 48 000 tonn, like mye som Statfjord A plattformdekk. Løftekapasiteten skal økes før løftet utføres.

Statfjord A er en av de eldste plattformene på norsk sokkel. Opprinnelig var planen å stenge Statfjord A i 1999, men siden den gang har plattformen fått store oppgraderinger og levetiden er forlenget flere ganger. Siden oppstart 24. november 1979 har Statfjord-feltet produsert mer enn fem milliarder fat olje og gass til en samlet verdi av over 1 500 milliarder kroner.

– Statfjord A har betydd mye for mange. Plattformen har skapt enorme verdier, mange arbeidsplasser og en stolt historie. Å stenge produksjonen og fjerne installasjonen er en del av livsløpet til en plattform, og vi vil sørge for at det skjer på en trygg og sikker måte samtidig som vi tar vare på personell og kompetanse i en senfase, sier Hege Flatheim som er produksjonsdirektør for Statfjord.
(Artikkelen fortsetter under bildene)

Portretter av Peggy Krantz-Underland (fra venstre), Hege Flatheim og Thomas Bjørn Thommesen
Peggy Krantz-Underland (f.v.), direktør for anskaffelser i Equinor, Hege Flatheim, som er produksjonsdirektør for Statfjord, og Thomas Bjørn Thommesen, prosjektdirektør for avviklingsprosjekter i Equinor.

Alle miljømessige aspekter av nedstengingsprosjektet vil bli håndtert i henhold til de høyeste industristandarder, og med en så høy grad av gjenvinning som mulig.

De to andre plattformene på feltet, Statfjord B fra 1982 og Statfjord C fra 1985 skal etter planen produsere fram til 2025, minst.

Konsekvensutredning for fjerning av Statfjord A var på offentlig høring høsten 2018 og forberedelser til nedstenging og avslutning har foregått over lengre tid. Neste steg nå er å levere avslutningsplan til myndighetene.

– Den vil gi en beskrivelse av foreslått disponeringsløsning og tidspunkt for endelig nedstenging av produksjon for Statfjord A.  I løpet av året planlegger vi også å starte permanent plugging av brønner på Statfjord A med plattformens eget boreanlegg, sier Thomas Bjørn Thommesen, prosjektdirektør for avviklingsprosjekter i Equinor. 

Statfjord partnerskap: Equinor Energy AS (operatør) 44, 34%, ExxonMobil 21,37%, Spirit Energy Resources Limited 14,53%, Spirit Energy Norway AS 19,76% 

Relaterte sider og nedlastinger