Valg til Equinors styre

4. juni 2019 18:57 CEST

Bedriftsforsamlingen i Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) har i møte 4. juni 2019 valgt Finn Bjørn Ruyter som nytt medlem av Equinors styre.

Jon Erik Reinhardsen ble gjenvalgt som styreleder, Jeroen van der Veer ble valgt som nestleder og i tillegg ble Wenche Agerup, Bjørn Tore Godal, Rebekka Glasser Herlofsen, Anne Drinkwater og Jonathan Lewis gjenvalgt som aksjonærvalgte styremedlemmer til Equinor ASA.

Finn Bjørn Ruyter har siden juli 2018 vært konsernsjef i Hafslund E-CO AS. Han var konsernsjef i Hafslund ASA fra januar 2012 og i 2010-2011 CFO i selskapet. I 1991-1996 arbeidet Ruyter med olje- og krafthandel i Norsk Hydro. I perioden 1996-2009 ledet han krafthandelsvirksomheten i Elkem, og fra 1999 også energidivisjonen i selskapet. I 2009-2010 var han Chief Operating Officer i det filippinske vannkraftselskapet SN Aboitiz Power med arbeidssted i Manila. Han har betydelig erfaring fra verdikjeden innen energi.

I tilknytning til sin stilling som konsernsjef i Hafslund E-CO AS er Ruyter styreleder i E-CO Energi AS. Ruyter er også styremedlem i Vistin Pharma ASA, Fortum Oslo Varme AS, Sysco AS og Europower AS.

Ruyter er utdannet sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har en MBA fra Handelshøyskolen BI. Han er norsk statsborger.

Valget av aksjonærvalgte medlemmer til styret er gjort med virkning fra 1. juli 2019 og gjelder frem til neste ordinære valg av styrets aksjonærvalgte medlemmer til styret i 2020.

Bedriftsforsamlingen har videre gjenvalgt Stig Lægreid og Per Martin Labråthen som ansattvalgte medlemmer av styret i Equinor ASA. Hilde Møllerstad ble valgt som nytt ansattvalgt medlem av styret. Som varamedlemmer for de ansattvalgte i styret er følgende personer valgt i prioritert rekkefølge: Bjørn Palerud, Hans Einar Haldorsen og Jorunn Birkeland.

Valget av ansattvalgte medlemmer til styret er gjort med virkning fra 1. juli 2019 og gjelder frem til neste ordinære valg av styrets ansattvalgte medlemmer i 2021.

Kontaktpersoner:

  • Tone Lunde Bakker, leder av valgkomiteen
  • Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Equinor, Bård Glad Pedersen, +47 918 01 791.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Relaterte sider og nedlastinger