Equinor tildeler kontrakt for rørledninger og marine operasjoner til Johan Sverdrup fase 2

13. juni 2019 12:05 CEST
Foto av Johan Sverdrup-feltet
The Johan Sverdrup field in the North Sea.

På vegne av rettighetshaverne i Johan Sverdrup-lisensen, tildeler Equinor Subsea 7 kontrakten for undervannsrørledninger og tilhørende marine operasjoner i andre utbyggingstrinn i prosjektet. Dette øker andelen av kontrakter tildelt norske leverandører i fase to av Johan Sverdrup-prosjektet til 85 prosent.

– Leverandører i Norge har vist en betydelig omstillingsevne og konkurransekraft de siste årene, og sikret seg hele 70 prosent av kontraktene i første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen. Med kontrakten tildelt i dag ser vi andelen i andre fase stige til 85 prosent, sier Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor. 

Første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen nærmer seg nå 90 prosent ferdigstilt, med oppstart planlagt i november. Subsea 7 har i første fase hatt ansvar for leveranse og installasjon av en rekke undervannskomponenter og oppkobling av rørledninger på feltet.

I andre fase av prosjektet tildeles Subsea 7 kontrakten for leveranse og installasjon av rundt 100 km feltrørledninger og 25 rørsløyfer, installasjon av kontrollkabler samt marine operasjoner knyttet til undervannsarbeidet.

Portretter av Trond Bokn og Peggy Krantz-Underland
Trond Bokn, prosjektdirektør for Johan Sverdrup-utbyggingen, og Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.

– Subsea 7 tildeles den siste store undervannskontrakten for Johan Sverdrup fase 2. Tildelingen bygger videre på gode erfaringer og læring fra første fase, og skal sikre kontinuitet og helhetlig utvikling av hele Johan Sverdrup-feltet. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å styrke samarbeidet om sikkerhet, effektivisering og videre forbedring både i gjennomføringsfasen og senere i drift, sier Trond Bokn, prosjektdirektør for Johan Sverdrup-utbyggingen.

Subsea 7 beskriver kontraktsverdien som «betydelig», noe de definerer i intervallet mellom 150 og 300 millioner amerikanske dollar.

Johan Sverdrup anses som Norges største industriprosjekt i nåværende tid. Konsulentselskapet Agenda Kaupang estimerer at Johan Sverdrup-prosjektet kan bidra med mer enn 150.000 årsverk i Norge i utbyggingsperioden mellom 2015-2025.

Johan Sverdrup-utbyggingens andre byggetrinn ble godkjent av norske myndigheter i mai 2019. Oppstart av fase to planlegges i fjerde kvartal 2022.

Rettighetshaverne i Johan Sverdrup-lisensen består av Equinor (operatør), Lundin Norway, Petoro, Aker BP og Total.

Relaterte sider og nedlastinger

Fase 1

 • Omfatter utbygging av fire plattformer (bolig- og utstyrsplattform, prosessplattform, boreplattform, stigerørsplattform), tre undervannsinstallasjoner for vanninjeksjon, kraft fra land, eksportrørledninger for olje (Mongstad) og gass (Kårstø)
 • Under utbygging. Utbyggingen nærmer seg nå 90 prosent fullført
 • Over 60 milliarder kroner tildelt i kontrakter. Over 70 % leverandører med norsk fakturaadresse
 • Produksjonskapasitet på 440.000 fat olje per dag
 • Investeringsestimat: 86 milliarder kroner
 • Produksjonsoppstart november 2019

Fase 2

 • Omfatter utvikling av ytterligere en prosessplattform til feltsenteret (P2) + satelittområdene Avaldsnes, Kvitsøy og Geitungen samt kraft fra land til Utsirahøyden (inklusive feltene Gina Krog, Edvard Grieg og Ivar Aasen) i løpet av 2022
 • Plan for utbygging og drift ble behandlet og godkjent av Stortinget 29 april 2019, og formell godkjenning fra norske myndigheter ble mottatt av partnerskapet 15 mai 2019
 • Ytterligere produksjonskapasitet på 220.000 fat olje per dag
 • Investeringsestimat: 41 milliarder kroner
 • Produksjonsoppstart fjerde kvartal 2022

Full felt (Fase 1 + Fase 2)

 • Omfatter både fase 1 og fase 2 utbygging Johan Sverdrup
 • Utvinnbare ressurser på mellom 2,2-3,2 milliarder fat oljeekvivalenter (med antatte ressurser på 2,7 milliarder foe) 
 • Total produksjonskapasitet på 660.000 fat olje per dag
 • Break-even: under 20 dollar fatet
 • PARTNERE: Equinor: 40,0267 % (operatør), Lundin Norway: 22,6 %, Petoro: 17,36 %, Aker BP: 11,5733 % og Total: 8,44 %