Endringer i juridisk avdeling og konsernfunksjonen for mennesker og ledelse i Equinor

18. juni 2019 09:00 CEST
Portretter av Ana Fonseca Nordang og Siv Helen Rygh Torstensen
Ana Fonseca Nordang (t.v.) overtar stillingen som direktør for mennesker og ledelse, og Siv Helen Rygh Torstensen overtar stillingen som juridisk direktør.

Equinor gjør endringer i ledelsen av to konsernfunksjoner. De nyutnevnte lederne tilfører ledergruppen bred erfaring.

Endringene i konsernstabene er som følger:

  • Siv Helen Rygh Torstensen, leder for konsernsjefens kontor, overtar stillingen som juridisk direktør. Hun etterfølger Hans Henrik Klouman, som går over i stilling som seniorrådgiver for konserndirektøren for finans og økonomi (CFO) fra 1. august.
  • Ana Fonseca Nordang, direktør for lederutvikling innenfor konsernfunksjonen for mennesker og ledelse, overtar stillingen som direktør for mennesker og ledelse. Hun etterfølger Magne Hovden, som vil gå inn i MMP MT og ta over stillingen som VP og landsjef for Singapore fra 1. september. 

– Med disse endringene får vi nye medlemmer med sterk ledererfaring, internasjonal erfaring og praktisk og driftsrelatert bakgrunn inn i konsernets ledelse. Jeg ser fram til å ønske Siv Helen og Ana velkommen til lederteamet i nye roller, sier konsernsjef Eldar Sætre.

Juridisk direktør og direktør for mennesker og ledelse skal fortsatt rapportere til konsernsjefen og delta i konsernledelsens møter. 

Hans Henrik Klouman vil i sin nye rådgiverstilling arbeide med ytterligere profesjonalisering av Equinors investeringsaktiviteter og strategier for aktivt eierskap, inkludert konsernets venturevirksomhet og kapitalforvaltning, og vil fortsette som styreleder i Equinors Pensjonsfond. Magne Hovden får som landsjef for Singapore ansvar for Equinors tradingvirksomhet i Sørøst-Asia. 

– Jeg ønsker å takke Hans Henrik og Magne for deres langvarige bidrag til konsernledelsen og ønsker dem det beste i nye stillinger i selskapet, sier Sætre.

Siv Helen Rygh Torstensen er norsk statsborger og begynte i Equinor i 1998. Hun kommer fra stillingen som leder for konsernsjefens kontor, som hun har hatt siden juli 2016.

Før dette var Rygh Torstensen direktør i juridisk avdeling fra 2011. Mellom 1998 og 2011 har Torstensen hatt ulike stillinger i juridisk avdeling, blant annet som Corporate Compliance Officer og fungerende juridisk direktør. I 2013 deltok Rygh Torstensen i sekretariatet for granskingen av terrorangrepet på gassprosesseringsanlegget In Amenas i Algerie. 

Rygh Torstensen er jurist fra Universitetet i Bergen, og har advokatbevilling.

Ana Fonseca Nordang er portugisisk statsborger og begynte i Equinor i 2009. Hun kommer fra stilling som direktør for lederutvikling innenfor konsernfunksjonen for mennesker og ledelse i Equinor, som hun har hatt siden august 2017.

Før dette har hun hatt flere lederstillinger i Houston mellom 2013-2017, blant annet som leder for Mennesker og ledelse i DPUSA, og leder av et forbedringsprogram for landorganisasjonen i USA.   

Før hun begynte i Equinor, hadde Nordang ulike lederstillinger innen bedriftsrådgivning i Washington DC og London og innen olje og gass i Stavanger.

Nordang har en MBA fra George Washington University, USA.

Relatert side