Samarbeid om Wisting og Hades/Iris

26. juni 2019 11:00 CEST | Sist endret 26. juni 2019 11:37 CEST
Foto fra signeringen av intensjonsavtalene
Johann Pleininger (t.v.), konserndirektør for oppstrøm i OMV, og Arne Sigve Nylund, Equinors konserndirektør for utvikling og produksjon på norsk sokkel, undertegnet denne uken intensjonsavtalene. Bakre rekke: Knut Egil Mauseth (t.v.), administrerende direktør for OMV Norge AS, Asbjørn Løve, direktør for partneropererte felt i Equinor, og Torger Rød, prosjektdirektør i Teknologi, direktør for prosjektutvikling, Equinor.

Equinor og OMV har inngått et utvidet samarbeid og signert to intensjonsavtaler om utbygging av Wisting-funnet i Barentshavet og konseptutvikling for Hades/Iris-funnet i Norskehavet.

Begge intensjonsavtalene (MoU) ble undertegnet denne uken av Arne Sigve Nylund, Equinors konserndirektør for utvikling og produksjon på norsk sokkel, og Johann Pleininger, konserndirektør for oppstrøm i OMV.

− Vi er opptatt av å skape verdier og opprettholde aktivitet på norsk sokkel i mange tiår framover i tett samarbeid med andre aktører. Vi er glade for at vi gjennom dette samarbeidet overtar et godt forberedt prosjekt og kan utvikle det, sier Arne Sigve Nylund.

Som utbyggingsoperatør vil Equinor lede prosjektutvikling. I en integrert prosjektorganisasjon vil personell fra OMV ha ledende posisjoner innen undergrunn, boring og aktiviteter i forbindelse med forberedelser til driftsfasen.

− Et slikt samarbeid er et konkurransefortrinn for norsk sokkel. Vår erfaring med å bygge ut store offshoreprosjekter og vår mangeårige tilstedeværelse i Barentshavet i kombinasjon med OMVs erfaring som en global operatør, viser at vi spiller på hverandres styrker, sier Nylund.

Hades/Iris-funnet ligger på Haltenbanken nær Morvin, Kristin-feltet, Heidrun-feltet og Åsgard-feltet hvor Equinor er operatør. Intensjonsavtalen forutsetter at selskapene skal samarbeide for å finne den beste løsningen for utbygging og tilknytning av Hades/Iris til eksisterende infrastruktur. Avtalen innebærer at OMV forblir operatør.

− Et tett samarbeid mellom de største eierne i disse to lisensene er basert på den ekspertisen vi har hver for oss, og disse avtalene vil styrke mangfoldet på norsk sokkel. Vi vil begge dele kompetanse og sikre kontinuitet I disse prosjektene, sier Johann Pleininger, konserndirektør for oppstrømsvirksomhet i OMV.

Formell overføring av operatørskap for Wisting er planlagt i tredje kvartal inneværende år og krever godkjenning av norske myndigheter.

Relaterte sider og nedlastinger

Wisting:

  •  Wisting-funnet (PL 537) ligger i Barentshavet 
  • Volumer er estimert til 440 millioner fat olje
  • Funnet ble gjort i 2013
  • Rettighetshavere: Equinor (35%), OMV (Norge) AS (25%), Petoro AS (20%) og Idemitsu Petroleum Norge AS (20%)

Iris:

  • Hades/Iris-funnet (PL 644/B/C) ligger på Haltenbanken i Norskehavet
  • Foreløpige estimater indikerer funnstørrelse på 40 til 245 millioner fat oljeekvivalenter.
  • Gass og kondensatfunnet ble gjort i 2018.
  • Rettighetshavere: Equinor (40%), OMV (Norge) AS (30%), DNO North Sea (Norge) AS (20%) og Spirit Energy Norway AS (10%)