Flytende havvindprosjekt i Sør-Korea

11. juli 2019 08:00 CEST
Bilde av Hywind Scotland turbiner

Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) har etablert et konsortium til å utvikle det flytende havvindprosjektet Donghae 1 utenfor Ulsan i Sør-Korea. 

Konsortiet starter nå utviklingen av en flytende vindpark på 200 MW som skal lokaliseres i nærheten av Donghae naturgassfelt som opereres av KNOC utenfor kysten av Ulsan i Sør-Korea.

Konsortiet vil gjennomføre mulighetsstudie for vindparken, inkludert bruk av Donghae 1-plattformen som substasjon i en eventuell vindpark.

Avhengig av resultatene fra mulighetsstudien, kan konsortiet starte byggingen av en flytende havvindpark i 2022 med mulig oppstart av elektrisitetsproduksjon i 2024.

-Vi er svært fornøyd med å være en del av partnerskapet som skal jobbe for å realisere den første flytende havvindparken i Asia, sier Stephen Bull, direktør for vindkraft og karbonfangst i Nye energiløsninger i Equinor.
(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bilde av Stephen Bull
Stephen Bull, direktør for vindkraft og karbonfangst i Nye energiløsninger i Equinor. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

-Dersom vi lykkes med å realisere prosjektet, vil det flytende havvindprosjektet Donghae bli verdens største flytende havvindpark, over dobbelt så stort som Hywind Tampen-prosjektet på norsk sokkel. Et flytende havvindprosjekt på denne størrelsen kan bidra til å gjøre flytende havvind enda mer konkurransedyktig i fremtiden, sier Bull.

Sør-Korea satser på en grunnleggende omlegging i energimiksen fra kjernekraft og kull til fornybar energi. Andelen av fornybar energi i kraftproduksjonen er beregnet å øke til 20 % innen 2030; noe som gir et mål på 49GW ny fornybar produksjonskapasitet innen 2030, der solceller står for 31GW og vindkraft 16GW.

Relaterte sider