Equinor realiserer aksjer i Lundin Petroleum for økt direkte eierskap i Johan Sverdrup og et kontantvederlag

7. juli 2019 16:50 CEST
Foto av Johan Sverdrup-feltet
Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. (Foto: Equinor ASA)

Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE EQNR) har avtalt med Lundin Petroleum AB å selge en aksjepost på 16 prosent i Lundin Petroleum for en direkte eierandel på 2,6 prosent i Johan Sverdrup-feltet og et kontantvederlag på om lag 650 millioner USD.

– Siden 2016 har vi mer enn doblet verdien av vår investering i Lundin. Denne transaksjonen gir oss muligheten til å realisere denne verdiskapingen, og samtidig øke vår direkte eierandel i Johan Sverdrup-feltet, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor.

I henhold til avtalene vil Equinor selge om lag 54,5 millioner aksjer i Lundin til en pris av 266,4 SEK per aksje. Samlet vederlag for salget av aksjer i Lundin utgjør om lag 1,56 milliarder USD. Equinor vil kjøpe en direkte eierandel på 2,6 prosent i det Equinor-opererte Johan Sverdrup-feltet for et kontantvederlag på 910 millioner USD.

Gjennom denne transaksjonen realiserer Equinor betydelig verdiskaping fra sine investeringer i Lundin Petroleum. Equinor annonserte investeringene i Lundin i 2016 til en gjennomsnittlig kostpris på 121 SEK per aksje, justert for nedsalget av International Petroleum Corporation. Equinor har mer enn doblet verdien på investert kapital, inkludert verdien av den gjenværende eierandelen i Lundin Petroleum.
(Artikkelen fortsetter under bildet)

Portrett av konsernsjef Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre (Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

– Johan Sverdrup er et felt i verdensklasse. Vi er i rute for oppstart av produksjonen i november i år, og økningen i vår direkte eierandel gir oss muligheten til å skape enda høyere verdi for våre aksjonærer, sier Sætre.

Etter at transaksjonene er fullført vil Equinor ha en eierandel på 42,6 prosent i Johan Sverdrup-feltet, og en eierandel på 4,9 prosent i Lundin Petroleum.

Avtalen omfatter en betinget betaling på inntil 52 millioner USD til Lundin i 2025, dersom ressursene i Johan Sverdrup er i øvre del eller over det angitte anslaget på 2,2-3,2 milliarder fat oljeekvivalenter. Etter avtale med Lundin gjennomføres transaksjonen som en bytteavtale («total return swap») der aksjene i Lundin kjøpes av Sparebank1 Markets og deretter slettes.

Transaksjonen forutsetter at alminnelige vilkår oppfylles, blant annet godkjenning fra myndigheter og fra den ekstraordinære generalforsamlingen i Lundin Petroleum AB som skal holdes 31. juli 2019. Styret i Lundin Petroleum har enstemmig uttrykt sin støtte til transaksjonen, og Lundin-familiens selskaper har bekreftet at de vil stemme for transaksjonen på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Fullføring av salget av aksjene i Lundin Petroleum vil finne sted etter godkjenning fra den ekstraordinære generalforsamlingen i Lundin Petroleum. Det ventes at kjøpet av eierandelen i Johan Sverdrup-transaksjonen vil bli fullført innen fjerde kvartal 2019.

Ytterligere informasjon:

Investor relations:
Peter Hutton, direktør, IR:
+44 7881 918 792

Presse:
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør:
+47 918 01 791

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Relaterte sider og nedlastinger