Equinor sluttfører transaksjon med Shell i Mexicogolfen

19. august 2019 09:49 CEST | Sist endret 21. november 2019 08:15 CET
Kart over våre aktiviteter i Mexicogolfen

Amerikanske myndigheter har godkjent transaksjonen mellom Equinor og Shell som ble kunngjort i mai 2019, der Equinor utøver sin fortrinnsrett til å kjøpe en ytterligere andel på 22,45 % i oljefeltet Caesar Tonga fra Shell Offshore Inc for et kontantvederlag på USD 965 millioner. Equinors eierandel i feltet er nå på 46 %. Anadarko Petroleum Corporation er operatør med en eierandel på 33,75 % og Chevron har en andel på 20,25 %.  

Denne transaksjonen viser Equinors ambisjon om å vokse, og styrker porteføljen i den amerikanske delen av Mexicogolfen, som nå leverer mer enn 130.000 fat oljeekvivalenter per dag (netto til Equinor).

Equinor har en bred portefølje i Mexicogulfen, med aktiv letevirksomhet, partner- og egenoperert produksjon.

I tillegg har Equinor ustrakt virksomhet på land i USA med sen samlet egenproduksjon på nesten 300.000 foe per dag, og fikk nylig tildelt et stort havvindprosjekt utenfor kysten av New York.

Relaterte sider