Equinor sluttfører transaksjon med Shell i Mexicogulfen

19. august 2019 09:49 CEST
Kart over våre aktiviteter i Mexicogolfen

Amerikanske myndigheter har godkjent transaksjonen mellom Equinor og Shell annonsert i mai 2019, der Equinor utøver sin fortrinnsrett til å kjøpe en ytterligere andel på 22.45% i oljefeltet Caesar Tonga fra Shell Offshore Inc for et kontantvederlag på 965 million amerikanske dollar. Equinors eierandel i feltet er nå på 46%. Anadarko Petroleum Corporation er operatør med 33.75% eierandel og Chevron har en andel på 20.25%.  

Denne transaksjonen demonstrerer Equinors ambisjon om å vokse og styrker porteføljen i den amerikanske Mexicogulfen, som nå leverer mer enn 130,000 fat oljeekvivalenter per dag (netto til Equinor).

Equinor har en bred portefølje i Mexicogulfen, med aktiv letevirksomhet, partner- og egenoperert produksjon.

I tillegg har Equinor ustrakt virksomhet på land I USA med total equity production på nesten 300,000 foe per dag, og fikk nylig tildelt et stort havvindprosjekt utenfor kysten New York.  . 

Relaterte sider