Mariner i produksjon

15. august 2019 12:00 CEST | Sist endret 22. desember 2020 13:57 CET
Foto av Mariner-feltet
Mariner-feltet i britisk del av Nordsjøen. (Foto: Jamie Baikie og Michal Wachucik / Equinor ASA)

Equinor og partnerne kunngjør i dag produksjonsstart på Mariner-feltet i britisk del av Nordsjøen. Feltet forventes å produsere mer enn 300 millioner fat olje de neste 30 årene.

– Oppstart av Mariner, det første Equinor-opererte feltet på britisk sokkel, styrker vår posisjon i Storbritannia og bekrefter vår satsing på å bli en langsiktig energipartner, sier Hedda Felin, direktør for Equinors offshorevirksomhet i Storbritannia og Irland.

Mariner-reservoarene inneholder opp mot 3 milliarder fat olje, 50 prosent mer enn opprinnelig antatt, og den anslåtte utvinningsgraden er økt med 20 prosent. Mariners forventede gjennomsnittlige platåproduksjon er på om lag 55.000 fat olje per dag, med en topp-produksjon på opp mot 70.000 fat olje per dag.

– Vi har vi økt reservoarforståelsen vår gjennom innsamling og tolking av ny seismikk. Dette har ført til færre og bedre plasserte brønner og økte ressurser siden prosjektet ble godkjent i 2012.  I lys av betydelige tilstedeværende volumer, ser vi klart potensial for ytterligere økning av oljeutvinningen fra Mariner-feltet. Vi vil arbeide for å oppnå dette ved bruk av ny teknologi, ytterligere boring og framtidige tilknytningsmuligheter, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Mariner er ett av de største industriprosjektene i Storbritannia i senere år. Utbyggingen, med en bruttoinvestering på mer enn 7,7 milliarder dollar, vil skape mer enn 700 langsiktige arbeidsplasser og sikre betydelige inntekter i forsyningskjeden i flere tiår. Kontrakter til en verdi på mer enn 1,3 milliarder dollar er tildelt britiske leverandører siden prosjektet startet.

– Med oppstart av Mariner har vi fullført ett av de mest komplekse utbyggingsprosjektene i Nordsjøen og Equinors portefølje. Vi skal fortsette å benytte digitale løsninger og ny teknologi for å oppnå sikker og effektiv drift og optimalisere produksjonen, sier Opedal.

Digitale løsninger omfatter automatisert boring, digital tvilling, feltarbeider-verktøy og digitalisert logistikk som støtte for planlegging av drift og feltvedlikehold.

I Storbritannia har Equinor etablert en bred energiportefølje som omfatter olje, gass og havvind, der Mariner utgjør fundamentet for oppstrømsvirksomheten.

– Mange har bidratt til sikker produksjonsstart for Mariner, blant annet våre partnere, kontraktører og leverandører, og vi er takknemlige for deres viktige bidrag, sier Felin.  

Relaterte sider og nedlastinger

Portretter av Hedda Felin og Anders Opedal
Hedda Felin (t.v.), direktør for Equinors offshorevirksomhet i Storbritannia og Irland, og Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Fakta om Mariner

  • Equinor er operatør for Mariner med 65,11 % eierandel. De andre partnerne er JX Nippon (20 %), Siccar Point (8,89 %) og ONE-Dyas (6 %).
  • Mariner ligger på East Shetland-plattformen i britisk del av Nordsjøen, om lag 150 kilometer øst for Shetlandsøyene og 320 kilometer nordøst for Aberdeen.
  • Utbyggingsløsningen for Mariner-feltet består av en produksjons-, bore- og boligplattform (PDQ) med stålunderstell. Oljen eksporteres til en flytende lagringsenhet og fraktes derfra til land i tankskip.
  • Boring vil bli utført fra PDQ-riggen med støtte fra en oppjekkbar rigg i den innledende fasen. Om lag 100 brønner vil bli boret de første 12-14 årene.

Equinor i Storbritannia

  • Equinors oppstrømsportefølje i Storbritannia omfatter Mariner, Bressay, Utgard og andre utbyggingsprosjekter på tvers av landegrenser, og det seneste prosjektet, Rosebank.
  • Equinor er en av de mest aktive leteselskapene i Storbritannia, med fem letebrønner i 2019.
  • Equinor er største leverandør av olje og gass til Storbritannia. Equinors gassforsyninger møter mer enn 25 % av etterspørselen i Storbritannia, nok til å varme opp, eller levere strøm til 8 millioner britiske hjem og bedrifter hvert år.
  • Havvindparkene (Sheringham Shoal, Dudgeon og Hywind Scotland) som Equinor er operatør for leverer til sammen elektrisitet til 650.000 britiske hjem. Hywind Scotland er den første flytende havvindparken i verden og er knyttet opp mot Batwind, verdens første batteri for havvind.
  • Equinor, sammen med partneren SSE, utvikler havvindprosjektet Dogger Bank, som har potensial til å møte om lag 10 % av Storbritannias samlede elektrisitetsbehov. Fullt utbygd blir dette en av de største havvindparkene i verden.