Snefrid Nord produserer

4. september 2019 10:53 CEST
Snefrid Nord brønnrammen under transport
Sugeanker og brønnramme fra Aker Solutions i Sandnessjøen passerer Helgelandsbroen. (Foto: Rolf Morten Nes)

1. september startet Equinor og partnerne produksjonen fra gassfeltet Snefrid Nord, det første funnet som er knyttet opp til Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet. Samtidig settes en ny dybderekord på norsk sokkel.

Estimert utvinnbare ressurser for Snefrid Nord er 4,4 milliarder standard kubikkmeter gass (27,5 millioner fat oljeekvivalenter) samt noe kondensat. Dette vil forlenge platåproduksjonen fra Aasta Hansteen med bortimot et år. På platå vil Snefrid Nord produsere fire millioner kubikkmeter gass per dag. 

Aasta Hansteen startet produksjonen i desember 2018. Sammen med rørledningen Polarled åpnet feltet en ny region i Norskehavet for gasseksport til Europa.  Under ett år senere knyttes første nye funn opp til feltet. 

– Snefrid Nord er levert uten alvorlige personskader, foran tidsplan og innenfor kostnadsestimatet, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Det har kostet om lag 1,2 milliarder kroner å bygge ut Snefrid Nord.  Opprinnelig skulle feltet starte produksjonen i slutten av 2019.

Snefrid Nord ble funnet i 2015 og besluttet utbygd i 2017. Konseptet består av én brønn i en brønnramme som er knyttet opp Aasta Hansteen-feltet med rørledning og kontrollkabel.

Portretter av Siri Espedal Kindem og Geir Tungesvik
Siri Espedal Kindem, direktør for utvikling og produksjon nord, og Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Brønnrammen står på 1.309 meters dyp, noe som gjør Snefrid Nord til den dypeste feltutbyggingen på norsk sokkel.

– Utbyggingen har i stor grad foregått i synergi med Aasta Hansteen. Siden de to prosjektene har brukt flere av de samme leverandørene har vi kunnet slå sammen kampanjer og oppfølgingsteam i Equinor og gjenbruke tekniske løsninger, sier Tungesvik. 

Brønnrammen og sugeankeret er levert av Aker Solutions i Sandnessjøen, som også leverte brønnrammer til Aasta Hansteen.

Boreriggen Transocean Spitsbergen boret brønnen samtidig med brønnene til Aasta Hansteen og Subsea 7 installerte brønnrammen i samme kampanje som stigerørene til Aasta Hansteen. PLET (pipe line end termination) til Snefrid Nord er levert fra Momek i Mo i Rana.

– Det er gledelig å se at Snefrid Nord-prosjektet har gitt ringvirkninger og aktivitet på Helgelandskysten. Dette er viktig for oss, sier Siri Espedal Kindem, direktør for utvikling og produksjon nord.

Snefrid Nord er det første feltet som knyttes opp til Aasta Hansteen, og med infrastruktur på plass kan det bli flere satellitt-utbygginger i området. 

– Det er flere interessante prospekter og funn rundt oss, og nå som infrastruktur er på plass er det mulig å utvikle dem og mer attraktivt å lete rundt plattformen og langs rørledningen. Det er stor leteaktivitet og allerede flere funn i området, sier Kindem, og legger til at hun er sikker på at vi skal kunne utvikle pioneren på dypt vann i Norskehavet til noe mye mer enn det som nå er satt i drift.

Relaterte sider og nedlastinger

  • Partnerskap: Equinor Energy AS er operatør med en eierandel på 51 prosent. Partnere er Wintershall Dea (24%) OMV (Norge) AS (15%) og ConocoPhillips Skandinavia AS (10%) 
  • På platå vil Snefrid Nord produsere fire millioner kubikkmeter gass per dag.
  • Planlagt produksjonstid er 5-6 år