Equinor tildelt mulighet til å bygge verdens største havvindpark

20. september 2019 08:52 CEST | Sist endret 20. september 2019 19:02 CEST
Foto av havvindturbiner

Britiske myndigheter kunngjorde i dag, 20. september, at Equinor og SSE er tildelt kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Dette blir verdens største bunnfaste havvind-utbygging med en samlet installert kapasitet på 3,6 GW. Prosjektene forventes å levere elektrisitet tilsvarende forbruket til 4,5 millioner britiske hjem.

Vindparken Dogger Bank vil bestå av tre prosjekter; Creyke Beck A, Creyke Beck B og Teesside A.

CfD-prisene for prosjektene vil være 39,650 britiske pund per MWh for Creyke Beck A og 41,611 britiske pund per MWh for Creyke Beck B og Teesside A (i reelle 2012-priser).

Resultatet av auksjon reflekterer de kontinuerlige kostnadsreduksjonene og den teknologiske utviklingen som har bidratt til å øke konkurranseevnen til bunnfast havvind. Kontraktene som er tildelt gir en fast pris for de første 15 årene i drift, noe som gir prosjektene en lang og forutsigbar inntektsprofil.

– Vinnerbudene for verdens største havvindutbygging er et veiskille for vår satsing på havvind og støtter opp under utviklingen av Equinor som et bredt energiselskap. En full utbygging av Dogger Bank vil utgjøre et industrielt knutepunkt for vind i Nordsjøen. Dogger Bank vil også spille en viktig rolle i realiseringen av Storbritannias ambisjoner for havvind og støtter opp under landets mål om å bli karbonnøytralt. Med svært gode vindforhold, grunt vann og muligheter for stordriftsfordeler, er prosjektene godt posisjonert til å levere fornybar energi til en lav kostnad til britiske hjem og bedrifter, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre.

Portretter av Pål Eitrheim og Eldar Sætre
Pål Eitrheim (t.v.), konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, og konsernsjef Eldar Sætre.

– Sammen med det nylig tildelte Empire Wind-prosjektet i USA, posisjonerer Dogger Bank Equinor som et betydelig selskap innen havvind. Prosjektene gir stordriftsfordeler og synergieffekter som ytterligere styrker vår globale konkurranseevne innen havvind. Kostnadsreduksjonene bransjen oppnår gjennom kontinuerlig prosjektgjennomføring og teknologisk innovasjon vil bidra til ytterligere verdiskapning i tiden fremover, sier konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, Pål Eitrheim.

– Vi er svært glade for det positive resultatet for havvindprosjektene våre på Dogger Bank. Disse vil til sammen utgjøre den største havvindparken i verden. Det ligger over 10 års utvikling bak dette, og vi ser fram til å samarbeide med Equinor om å ta dette videre. Vi skal levere disse prosjektene basert på vår omfattende havvindserfaring. Tildelingen viser at havvind er den mest kostnadseffektive teknologien som vil bidra til å gjøre Storbritannia karbonnøytral innen 2050. Dogger Bank vil også skape betydelige økonomiske ringvirkninger i hele landet, sier Jim Smith, administrerende direktør for SSE Renewables.

Dogger Bank-prosjektene anslås å utløse samlede investeringer på om lag 9 milliarder britiske pund i tidsrommet 2020 til 2026.

Joint venture-selskapet bestående av Equinor og SSE vil søke om “non-recourse”- prosjekt finansiering for Dogger Bank-utbyggingen. En initiell sondering blant potensielle långivere har vist en svært sterk interesse for britiske havvindprosjekter.

Partnerne planlegger endelig investeringsbeslutning for det første prosjektet i løpet av 2020 og kraftgenerering planlegges for 2023. Videre faser av Dogger Bank vil bli utviklet deretter.

Partnerskapet (JV) har valgt SSE som operatør for prosjektets byggefase og Equinor som operatør for driftsfasen av vindparken. Begge selskaper vil ha personell utplassert i begge faser.

Tildelingene er et resultat av en «Contract for Difference»-auksjon arrangert av the National Grid på vegne av Storbritannias Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS), som har sikret en havvindskapasitet på 6 GW for å nå målet på 30 GW havvind innen 2030.

Doggerbank-kart

Fakta om Dogger Bank:

  • Ligger mer enn 130 km øst for Yorkshire-kysten i den britiske delen av Nordsjøen.
  • Havdypet varierer mellom 20 og 35 meter.
  • Hvert prosjekt vil ha en installert kapasitet på 1,2 GW. Sammen kan de tre prosjektene dekke om lag 5 % av Storbritannias samlede kraftbehov.
  • Første prosjekt forventes å komme i drift i 2023, og lisensen vil gjelde for 50 år.
  • Vindturbingeneratorene (WTG) forventes å være på 10+ MW og installert på påler.
  • Overføringssystemet vil være høyspent likestrøm (HVDC) pga. den lange avstanden til nettilkoblingspunktet på land. Dette blir første bruk av HVDC for havvind i Storbritannia.
  • Kontrakten gjelder for 15 år og justeres for inflasjon. Etter CfD-støtte vil hvert prosjekt få markedspris for elektrisitet.

Om Equinor 

Equinor bygger en betydelig posisjon innen fornybar energi og utvikler seg som et bredt energiselskap. Equinor leverer i dag fornybar vindkraft fra fire prosjekter i Storbritannia og Tyskland til mer enn en million europeiske hjem. Equinor har posisjonert seg for havvindutbygginger i Storbritannia, nordøstdelen av USA samt i Østersjøen. Selskapet ferdigstilte verdens første flytende havvindpark i 2017 utenfor kysten av Skottland og er posisjonert for framtidige flytende vindmuligheter flere steder, blant annet i Storbritannia, Norge og Asia. 

Equinor har vært i Storbritannia i 30 år og har i løpet av denne tiden kontinuerlig arbeidet for å sikre landet langsiktig energiforsyning. Det som startet som krafthandel har i dag utviklet seg til at selskapet forsyner mer enn 25 % av Storbritannias gassbehov, forsyner britiske hjem med kraft fra havvind, utvikler ny-vinnende flytende havvindsteknologi og skaper tusenvis av arbeidsplasser. Equinors oljefelt Mariner, en av de største oppstrømsinvesteringene i Storbritannia de siste 10 årene, kom i drift i august 2019. 

Relaterte sider og nedlastinger