Equinor tildeler første kontrakt for trådløs undervannsdrone

2. oktober 2019 13:03 CEST | Sist endret 11. oktober 2019 10:02 CEST

Equinor har på vegne av Njord-lisensen tildelt Saipem kontrakt for å utføre tjenester med en trådløs undervannsdrone og en fjernstyrt undervannsfarkost.

Avtalen gjør Equinor til førstebruker av teknologi som forventes å være klar i 2020.

– Dette er en historisk kontrakt i olje- og gassindustrien. Det er første gang det blir underskrevet en kontrakt for bruk av avanserte, trådløse dronetjenester. Vi er glade for å få på plass en avtale som vil ta undervannsteknologien et stort skritt inn i framtiden. Equinor ønsker å være med på å forme utviklingen av denne typen teknologi, noe denne kontrakten understreker, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

Tjenestene fra Saipem Limited Norway Branch vil bli tatt i bruk når Njord-feltet settes i produksjon igjen i 2020. Kontrakten har en varighet på 10 år, og fem opsjoner på to år. Verdien på den faste delen av kontrakten er beregnet til cirka 40 millioner euro. Avtalen inneholder krav om fast tilstedeværelse i Norge og norskspråklig personell.

Den nye teknologien innebærer bruk av en undervannsintervensjonsdrone (Hydrone-R) og en helelektrisk fjernstyrt arbeidsklasseundervannsfarkost (Hydrone-W). Dronen kan være selvgående under Njord i månedsvis mellom vedlikehold, mens Hydrone-W vil være koblet opp som en tradisjonell ROV fra plattformen.

Begge er elektriske og kan opereres uten bruk av overflatefartøy. Bruk av denne teknologien vil derfor bidra til betydelig reduserte karbonutslipp. I tillegg blir det betydelig raskere responstid. Operasjonene blir heller ikke avhengig av været.

– Det blir utrolig spennende å være første felt som tar denne teknologien i bruk. Det at personell kan planlegge og gjennomføre operasjoner fra land i stedet for å bli fløyet offshore, gjør at vi kan ta denne banebrytende teknologien i bruk samtidig som vi reduserer kostnadene våre, sier Olav A. Godø, produksjonssjef for Njord.

Equinor har utviklet en dockingstasjon for dataoverføring og induksjonslading på havbunnen. Denne vil bli installert under Njord, og bli benyttet av undervannsdronen.

Relatert side

Roberto Di Silvestro (left), head of Sonsub at Saipem, Giovanni Chiesa, head of subsea engineering and underwater technologies at Saipem, Sophie Hildebrand, chief technology officer Equinor, Hans Henrik Nygaard, procurement Equinor, and Gry Lindboe, manager procurement Equinor. (Photo: Arne Reidar Mortensen)
Roberto Di Silvestro (t.v.), direktør for Sonsub i Saipem, Giovanni Chiesa, direktør for subsea engineering and underwater technologies i Saipem, Sophie Hildebrand, direktør for forskning og teknologi i Equinor, Hans Henrik Nygaard, anskaffelser i Equinor, og Gry Lindboe, leder i anskaffelser, Equinor. (Foto: Arne Reidar Mortensen)

Arbeidsoppgavene

  • Hydrone-W skal brukes til å gjøre tyngre intervensjonsarbeid. Den kan opereres fra et kontrollrom på Njord, eller fra land. Den forventes å være ferdig utviklet i 2021. Hydrone-R skal kan gjøre tilsvarende oppgaver, men er tiltenkt en vaktmesterrolle og hurtig respons for situasjoner som kan oppstå.
  • Tradisjonelt har det kunnet ta to til tre dager å få på plass personell offshore etter mobilisering for denne typen oppdukkende behov. Hydrone-R er også i stand til å forflytte seg over større avstander under vann og gjøre andre oppgaver. Den kan eksempelvis manøvrere seg til naboinstallasjonen Hyme 20 kilometer bortenfor for å utføre intervensjonsarbeid ved behov.
  • Hydrone-R er forventet å være ferdig utviklet tidlig i 2020.