Kjøper inspeksjonstjenester for 3,5 milliarder kroner

15. november 2019 09:02 CET | Sist endret 15. november 2019 11:15 CET
Foto av arbeider som inspiserer en rørledning
Hovedhensikten med inspeksjonstjenester er å holde alle installasjoner i god stand og tilrettelegge for sikker, pålitelig og effektiv drift. (Foto: Marit Hommedal / Equinor ASA)

Equinor har i dag valgt leverandører for inspeksjonstjenester på alle installasjoner offshore på norsk sokkel og landanleggene i Norge. Planen er å signere rammeavtaler om kort tid.

Rammeavtalene vil bli tildelt Aker Solutions AS, Axess AS, Oceaneering Asset Integrity AS og IKM Operations AS, og vil gjelde fra 1. januar 2020.

Avtalene har en fast periode på seks år, og to opsjoner på fire år. Den totale verdien inkludert opsjoner er anslått til i overkant av 3,5 milliarder kroner. Arbeidsomfanget sysselsetter om lag 300 til 400 personer årlig.

– Disse avtalene gir forutsigbarhet både for Equinor og leverandørene. De legger til rette for et sterkt langsiktig samarbeid der vi kan ta i bruk nye teknologier, forbedre oss kontinuerlig og oppnå økt sikkerhet og verdiskapning for alle parter, sier Peggy Krantz-Underland, direktør for Anskaffelser.

Portretter av Kjetil Hove og Peggy Krantz-Underland
Kjetil Hove, direktør for Driftsteknologi på norsk sokkel, and Peggy Krantz-Underland, direktør for Anskaffelser.

Avdekke svekkelser
Hovedhensikten med inspeksjonstjenester er å holde alle installasjoner i god stand og tilrettelegge for sikker, pålitelig og effektiv drift.

Tjenestene brukes for å avdekke svekkelser på olje- og gassanlegg på land og på sokkelen for å unngå alvorlig skade. I dette arbeidet blir det benyttet mange avanserte teknologier, blant annet innen ultralyd, radiografi og droneinspeksjon.  

Avtalene er tilrettelagt slik at leverandørene vil bli belønnet for forbedringer generelt, og bruk av ny teknologi og digitalisering spesielt.

Avansert teknologi
– Vi tar allerede i bruk avanserte ultralydmetoder for å redusere bruken av stråling fra radiografi. Det er teknologier som har kommet langt og som vi forventer skal utvikle seg enda mer. I tillegg er det spennende å se at droner nå går fra å være et nisjeprodukt til å bli standardleveranser innen disse tjenestene. Dette vil komme installasjonene våre til gode ved at vi får bedre metoder for å inspisere områder i høyden, sier Kjetil Hove, direktør for Driftsteknologi på norsk sokkel.

Hovedleverandør

Anlegg

 

Aker Solutions AS

Statfjord (A, B, C), Martin Linge, Oseberg Feltsenter, Oseberg (Sør, Øst, C), Åsgard (A, B, C), Kristin, Heidrun (TLP, B), Njord (A, B) og Mongstad.

 

Axess AS

Gullfaks (A, B, C), Troll (A, B, C), Kvitebjørn, Visund, Grane og Valemon.

 

IKM Operations AS

Snorre (A, B), Sleipner, Gudrun, Gina Krog, Draupner, Johan Sverdrup og Tjeldbergodden.

 

Oceaneering Asset Integrity AS

Kårstø, Sture, Kollsnes, Hammerfest LNG, Norne, Aasta Hansteen og Johan Castberg.

 

 

Relaterte sider og nedlastinger