Nye milliardavtaler for sikkerhets- og automasjonssystemer

16. desember 2019 08:00 CET
Foto av kontrollrommet på Snorre A-plattformen
Kontrollrommet på Snorre A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Even Kleppa - Woldcam / Equinor ASA)

Nye kompensasjonsformat skal bidra til økt effektivitet når Equinor nå inngår nye rammeavtaler innen sikkerhets- og automasjonssystemer med fem leverandører.

Rammeavtalene omfatter drift av alle selskapets installasjoner på norsk sokkel og landanlegg i Norge. De kan også brukes av selskapets internasjonale virksomhet og i nye utbyggingsprosjekter.

Den samlede verdien av den faste kontraktsperioden på fem år er beregnet til i overkant av fem milliarder kroner. I tillegg er det opsjoner på tre ganger fem år, avhengig av de ulike installasjonenes levetid. Mer enn 500 arbeidsplasser er omfattet av avtalene.

– Vi er glade for å få i stand nye avtaler med alle våre leverandører av sikkerhets- og kontrollsystemer. I avtalene har vi lagt inn nye kompensasjonsformat som innebærer at det vil lønne seg å oppnå sikre og effektive leveranser. Med det ønsker vi å få til tettere samarbeid og smartere vedlikehold og modifikasjoner. Om vi sammen lykkes med å få ned totalkostnadene, så gagner det alle som bidrar til det, sier Peggy Krantz-Underland, direktør for Anskaffelser. 

Foto av Frode Abotnes og Peggy Krantz-Underland
Frode Abotnes, direktør for teknisk flerfeltsoperasjoner i Driftsteknologi, i Utvikling og produksjon Norge, og Peggy Krantz-Underland, direktør for Anskaffelser.

Sikkerhets- og automasjonssystemene på installasjonene er hjernen i anleggene. Kontraktene gjelder daglig drift og ivaretagelse av kontinuerlig vedlikehold, modifikasjoner og oppgraderinger. Cyber-sikring har også blitt en viktigere del av arbeidsomfanget.

– Sikkerhets- og automasjonssystemer er sentrale for at vi skal klare å jobbe sikkert på norsk sokkel. Disse kontraktene skal bidra til at vi klarer å ivareta våre krav til sikkerhet, samt fornye norsk sokkel for fortsatt høy verdiskaping og lave utslipp de neste tiårene. For å få til dette må vi styrke konkurransekraften og jobbe godt sammen med våre leverandører, sier Frode Abotnes, direktør for teknisk flerfeltsoperasjoner i Driftsteknologi, i Utvikling og produksjon Norge.

– Vi vil bruke de to første årene med disse avtalene til å etablere en standard for hvordan oppgavene skal løses. Leveransene som er mest effektive og bidrar til at vi får ned kostnadene vil bli premiert. Dette skal være vinn-vinn for både oss og leverandørene, understreker Abotnes.

Relatert side og nedlastinger

Oversikt over installasjoner per leverandør  
Leverandør
Installasjoner  
Kongsberg Maritime AS Norne, Heidrun A og B, Åsgard A og B, Kristin, K-lab Kårstø, Statfjord A, B, C og Johan Sverdrup. Mariner har egen avtale.  
Siemens AS
Troll C, Oseberg feltsenter, Oseberg Øst, Oseberg Sør, Njord A + B, Visund og Snorre A og B.
 
ABB AS Kårstø, Kollsnes, Mongstad, Sture, Tjeldbergodden og Snøhvit (alle landanlegg)  

Troll A, Oseberg C, Gullfaks A, B, C, Sleipner, Aasta Hansteen, Johan Castberg, Draupner, Grane, Gudrun, Heimdal og Veslefrikk. Peregrino har egen avtale.
 
Honeywell AS
Valemon, Kvitebjørn og Troll B. Kalundborg har egen avtale.  
Emerson AS Gina Krog og Martin Linge.