Equinor med vinnerbud i havvindauksjon i delstaten New York

18. juli 2019 20:45 CEST | Sist endret 19. juli 2019 08:06 CEST
Kart over Empire Wind-prosjektet

Guvernør Andrew M. Cuomo i delstaten New York kunngjorde i dag Equinors Empire Wind-prosjekt som vinner i delstatens første store havvindauksjon.

Havvindprosjektet på 816 MW vil levere fornybar energi til forbrukere i New York. Det vil bidra til å nå delstatens ambisiøse mål om utvikling av fornybar energi, og gi betydelige økonomiske muligheter for New York.

Equinors vinnerbud på 816 MW bekrefter selskapets rolle som en viktig bidragsyter for å nå delstaten New Yorks mål om fornybar energi, deriblant utbygging av havvindparker med en kapasitet på 9000 MW innen 2035. Det er også en viktig milepæl i Equinors arbeid med å nå målet om å bygge opp et kjerneområde for havvind på østkysten av USA.

Det ventes at prosjektet vil omfatte utbygging av 60-80 vindturbiner, med en installert kapasitet på mer enn 10 MW hver. Samlede investeringer vil være på om lag 3 milliarder USD, og prosjektet skal kunne forsyne over 500.000 hjem i New York med strøm, med antatt oppstart sent i 2024.

– Vi er stolte over å få tildelt dette store havvindprosjektet utenfor kysten av New York. Empire Wind representerer et gjennombrudd for Equinors globale havvindmål, og er et viktig steg i selskapets utvikling mot å bli et bredt energiselskap. Vi har vist at vi er konkurransedyktige, i tøff konkurranse, med vårt første vindprosjekt utenfor Europa. Prosjektet vil bli det største havvindprosjektet under kontrakt i vår portefølje. Vi ser fram til å utvikle Empire Wind sammen med lokale myndigheter, lokalsamfunnene og industrien i USA, sier konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, Pål Eitrheim. 
(Artikkelen fortsetter under bildet)

Portraits of Christer af Geijerstam and Pål Eitrheim
Christer af Geijerstam (t.v.), direktør for Equinor Wind US, og Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

To år etter at Equinor sikret seg det attraktive lisensområdet på 80.000 acre for Empire Wind-prosjektet i New York-bukta, er selskapet valgt ut til å forhandle om langsiktige kontrakter i tråd med målene som er satt av myndighetene i New York i forbindelse med utvikling av havvindsindustrien, i sterk konkurranse med andre budgivere. Tildelingen er avhengig av at kjøps- og salgsavtalen for grønne sertifikater trer i kraft, noe Equinor ser fram til å sluttføre sammen med NYSERDA.

– Å vinne auksjonen i sterk konkurranse med andre budgivere, viser at myndighetene i New York har tillit til at Equinor kan utvikle store energiprosjekter til havs, og levere rimelig, fornybar energi, samtidig som det gir betydelige økonomiske muligheter lokalt. Vi ser frem til å samarbeide med våre partnere i hele delstaten New York for å videreutvikle dette prosjektet, sier Christer af Geijerstam, direktør for Equinor Wind US.

Foto av Pål Eitrheim
Pål Eitrheim fotografert da guvernør Andrew M. Cuomo kunngjorde Equinors Empire Wind-prosjekt som vinner i delstaten New Yorks første store havvindauksjon.  (Foto: Eskil Eriksen / Equinor ASA)

Equinors Empire Wind-prosjekt vil gi New York City tilgang til fornybar energi, samtidig som det vil skape muligheter for økonomisk utvikling i hele delstaten. Det forventes at prosjektet vil skape om lag 800 lokale jobber i bygge- og driftsfasene, blant annet innen lokal fabrikasjon av betongstrukturene til vindturbinene i storbyområdet New York.

I tillegg har Equinor forpliktet seg til å utvikle landets første forsyningskjede for havvind for å støtte bygging, installasjon og drift av havvindprosjekter. Equinor skal også investere over 60 millioner USD i oppgradering av en havn i New York, noe som vil støtte framtidige havvindprosjekter og styrke delstaten New Yorks posisjon ytterligere som knutepunkt for havvind i USA. Equinor vil forplikte seg til å gi minst 4,5 millioner USD til stønader og utvikling av arbeidskraft i lokalsamfunnet, i tråd med målene som er satt av myndighetene i New York i forbindelse med utvikling av havvindsindustrien.

– I dag har guvernør Cuomo befestet New Yorks status som ledende innen fornybar energi med den største enkeltstående forpliktelsen om havvindutbygging som er gjort av en amerikansk delstat noensinne. Utviklingen av Empire Wind vil bidra til å gi betydelige økonomiske og miljømessige gevinster for New York, bekrefte vår posisjon som knutepunktet for havvind i nordøst og føre oss enda nærmere guvernørens ambisiøse klima- og energimål, sier Alicia Barton, konserndirektør for NYSERDA. 

Relaterte sider og nedlastinger

  • Empire Wind-området strekker seg 15-30 miles sørøst for Long Island, det dekker 80.000 acre og har vanndyp på mellom 65 og 131 fot (20-40 meter).
  • Hver turbin er forventet å ha en installert kapasitet på minst 10 MW, slik at en havvindpark på 816 MW vil ha 60-80 vindturbiner som gir strøm til mer enn 500.000 hjem.
  • Empire Wind skal ha en betydelig infrastruktur og utbygd forsyningskjede tilgjengelig i Port of Coeymans i storbyområdet New York og i den sørlige delen av Brooklyn.
  • Equinor vil også inngå forhandlinger med leverandører og fagforeninger i delstaten New York om en prosjektarbeidsavtale for byggevirksomheten i Empire Wind-prosjektet, og har forpliktet seg til å betale gjeldende arbeidslønn.
  • Det forventes at prosjektutviklingen vil starte så tidlig som mulig våren 2021, med forventet bygging i 2022 og kommersiell drift fra desember 2024.
  • Investeringsnivå på et havvindprosjekt av denne størrelsen vil typisk ligge på om lag 3 milliarder USD.

Om Equinor

Equinor bygger en betydelig posisjon innen fornybar energi, spesielt havvind, og utvikler seg nå som et bredt energiselskap. Equinor leverer i dag fornybar vindkraft fra fire prosjekter i Storbritannia og Tyskland til mer enn 1 million europeiske hjem.

Equinor åpnet verdens første flytende havvindpark i 2017 utenfor kysten av Skottland. I USA deltar Equinor i en havvindauksjon i New Jersey, og ble nylig tildelt et lisensområde på 128.000 acre i føderalt farvann utenfor Massachusetts. Equinor utvikler også prosjekter for havvind i Polen og solenergi i Brasil og Argentina.

Pressekontakter:

  • Eskil Eriksen + 47 95 88 25 34, eseri@equinor.com
  • USA: Julia Bovey +1 9172830198 jbov@equinor.com
Illustrasjon med vindturbin sammenlignet med Chrysler-bygningen