Skal øke verdiskapningen og forlenge Statfjord

9. januar 2020 09:00 CET | Sist endret 10. januar 2020 08:03 CET
Foto av Statfjord A-plattformen
Statfjord A-plattformen i Nordsjøen.

Equinor og partnerne i Statfjord-området har besluttet å forlenge produksjonen mot 2040. En ny forretningsplan skal sikre enda høyere ressursutnyttelse og verdiskapning fra feltet. Planene om å stenge Statfjord A i 2022 legges bort.

En omfattende kartlegging av undergrunnen viser at det gjenværende potensialet i Statfjord-området fortsatt er stort. Derfor har Equinor sammen med partnerne besluttet en ny, ambisiøs forretningsplan for Statfjord hovedfeltet og satellittfeltene.

Vår Energi AS, Spirit Energy Norway AS, Petoro AS, Wintershall Dea Norge, og Idemitsu Petroleum Norge AS, er medeiere i Statfjord området, Equinor Energy AS er operatør.

Statfjord A skulle etter planen avvikles i 2022, nå forlenges levetiden til 2027. Statfjord B og C skal forlenges forbi 2035. Dette vil gi fortsatt høy verdiskapning fra feltet og sikre lønnsomme arbeidsplasser. Statfjord har gjennom førti års produksjon skapt 1600 milliarder i brutto inntekter for eierne og det norske samfunnet.

– Vi har et ansvar overfor samfunnet og våre eiere for å realisere hele verdipotensialet fra våre produserende felter på norsk sokkel. Statfjord er et felt i verdensklasse som har levert enorme mengder energi til verden. Feltet har gitt høy verdiskapning og vært en hjørnestein for utviklingen av hele den norske petroleumsnæringen. Det er derfor gledelig at vi nå, sammen med våre partnere, kan forlenge produksjonsperioden og fortsette verdiskapingen, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor. 

Foto av Arne Sigve Nylund
Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Produksjonen fra Statfjord skal forlenges gjennom å modne nye reserver til utvinning og at det gjøres nødvendige oppgraderinger av plattformene. Dette vil øke aktivitetsnivået på feltet betydelig.

Det skal bores omtrent 100 nye brønner mot 2030. Brønnene skal bidra til en ambisjon om å opprettholde dagens produksjonsnivå fra Statfjord forbi 2025. Dette vil kreve vesentlig investeringer og oppgraderinger av de tre plattformene.

Samtidig som nye brønner og forlenget produksjon skal øke inntektene, må Equinor fortsatt forbedre driften for å holde kostnadene lave. Derfor skal driften av Statfjord omorganiseres og det skal opprettes en ny senfaseenhet i Equinor.

Den nye enheten skal utvikle nye måter å jobbe på for sikker og effektiv drift med lave karbonutslipp fra senfasefelt på norsk sokkel. Den nye enheten vil være viktig for å sikre best mulig ressursutnyttelse fra Equinors norske olje- og gassfelter.

Equinors senfaseenhet vil også ha ansvar for å videreutvikle selskapets kompetanse på fjerning av installasjoner på norsk sokkel og vil overta ansvaret for fjerningsprosjektene knyttet til Veslefrikk og Heimdal.

I arbeidet med den nye senfaseenheten og ny forretningsplan for Statfjord har ledelsen i Equinor samarbeidet med alle bedriftens fem fagforeninger: Industri Energi, SAFE, NITO, Tekna og Lederne.

– Jeg snakker på vegne av alle foreningene i Equinor når jeg sier at vi er glade for at levetiden for Statfjord nå skal forlenges i mange år, som betyr økt sysselsetting og mer verdiskaping, det er jo et eventyr, sier Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt og leder av SAFE i Equinor.

Foto av Bjørn Asle Teige (t.v.) og Per Martin Labråthen
Bjørn Asle Teige (t.v.), konserntillitsvalgt og leder av SAFE i Equinor, og Per Martin Labråthen, konserntillitsvalgt og leder av Industri Energi i Equinor. (Foto: Gisle Ledel Johannessen)

– Vi har hatt både gode og krevende diskusjoner om dette prosjektet, særlig knyttet til omlegging av driften. Vårt krav er at sikkerhet er første prioritet, fortsetter Teige.

– Arbeidsplassene på sokkelen er meget lønnsomme og er viktige for Norge, så dette er en god beslutning for oss, sier Per Martin Labråthen, konserntillitsvalgt og leder av Industri Energi i Equinor.

– Det er god samfunnsøkonomi i å utnytte den infrastrukturen vi har investert i på norsk sokkel, for å få mest mulig ut av fellesskapets ressurser. Dette jobber våre folk på sokkelen med hver dag. Men vi må møte klimautfordringen og jobbe enda hardere for å redusere utslippene fra produksjonen, dette blir viktigere for petroleumsindustrien fremover, fortsetter Labråthen.

Den nye satsingen på Statfjord inkluderer en plan for å holde klimagassutslippene lave gjennom senfasen, slik at Statfjord opererer innenfor rammen av Equinors nye klimaveikart for norsk sokkel.

I de neste 5 årene vil klimagassutslippene per produserte fat fra Statfjord halveres ved at en opprettholder produksjonen uten å øke energiforbruket. Flere operasjonelle tiltak for energieffektivisering er identifisert for å holde energiforbruket konstant, selv om aktivitetene økes.

Fram mot 2030 vil Equinor gjennom operasjonelle tiltak og konsolidering av infrastruktur redusere de absolutte utslippene med mer enn 40 prosent fra Statfjord. Dette betyr at klimagassutslippene fra Statfjord er i tråd med Equinors nye klimaambisjon for norsk sokkel, om å kutte 40 prosent i absolutte utslipp innen 2030, 70 prosent innen 2040 og ned mot nær null utslipp innen 2050.

Relaterte sider

Fakta om Statfjord-området: 

 • Statfjord-området består av lisensene Statfjord Unit (eller Statfjord hovedfelt), Statfjord Øst Unit, Statfjord Nord (PL 037), og Sygna Unit. Statfjord Unit er bygget ut med de store betongplattformene Statfjord A, B og C, de andre feltene er undersjøiske utbygginger på havbunnen, som er knyttet til plattformene på hovedfeltet. Equinor er operatør i alle lisensene.
 • Rettighetshavere (partnere) i lisensene er:
 • Statfjord Unit: Equinor Energy AS (44,33688%), Spirit Energy Norway AS (34,29595%), Vår Energi AS (21,36717%),
 • Statfjord Øst Unit: Equinor energy AS (31,6875%), Petoro AS (30%), Vår Energi AS (20,55%), Spirit Energy Norway AS (11,5625%), Idemitsu Petroleum Norge AS (4,8%), Wintershall DEA Norge AS (1,4%)
 • Statfjord Nord (PL 037): Petoro AS (30%), Vår Energi AS (25%), Spirit Energy Norway AS (23,125%), Equinor Energy AS (21,875%)
 • Sygna Unit: Equinor Energy AS (30,7063%), Petoro AS (30,7063%), Vår Energi AS (20,995%), Spirit Energy Norway AS (12,7187%), Idemitsu Petroleum Norge AS (4,32%), Wintershall DEA Norge AS (1,26%)
 • Statfjord ble funnet av Mobil i 1974, og daværende Statoil, nå Equinor, overtok operatøransvaret 1. januar 1987. 
 • Hovedfeltet er utbygd med produksjonsplattformene Statfjord A, Statfjord B og Statfjord C, som alle understell og lagerceller i betong.
 • Statfjord, som nylig markerte 40 års produksjon, er det største oljefeltet gjennom tidene på norsk sokkel, med nesten 9 milliarder oljefatekvivalenter.
 • Gjennom målrettet jobbing er det oppnådd en ressursutnyttelse helt i verdenstoppen og produsert nesten 6 milliarder fat fra hovedfeltet og satellittfeltene.
 • Opprinnelig skulle Statfjord vært nedstengt for mange år siden. I stedet har partnerne gjennom oppgraderinger og utvikling klart å forlenge levetiden flere ganger
 • Hvert år kan 4000-5000 årsverk direkte eller indirekte knyttes til Statfjord. Siden oppstarten har Statfjord skapt over 200 000 arbeidsplasser med høy verdiskapning som har betydd mye for utviklingen på norsk sokkel.
 • Oljen fra Statfjord blir bøyelastet om bord i tankskip, og fraktet til en rekke havner i det nord-vestlige Europa.
 • Den norske delen av gassen går i rørledning til gassanlegget på Kårstø, og videre til kontinentet.
 • Den britiske andelen av gassen (14,53 prosent) går i rørledning via Brent-feltet til Skottland.
 • Lastene fordeles på feltets rettighetshavere etter samme fordeling som eierandelene.