Koalisjon for økt global havvindkapasitet

13. januar 2020 08:01 CET
Foto av havvindparken Dudgeon
Havvindparken Dudgeon utenfor Storbritannia. (Foto: Sonja Chirico Indrebø)

En internasjonal koalisjon har blitt etablert for å fremme økt bærekraftig bruk av havbasert fornybar energi, og redusere de skadelige påvirkningene av klimaendringene.

Havbasert fornybar energi, som for eksempel havvind, flytende solenergi, tidevannsenergi og bølgekraft, kan dekke nærmere ti prosent av de årlige reduksjonene i klimagassutslippene som kreves innen 2050, slik at de globale temperaturstigningene er på under 1,5ºC i forhold til de førindustrielle nivåene, ifølge en rapport som er utgitt av et høynivåpanel for en bærekraftig havøkonomi.

Hovedpotensialet for å begrense klimaendringene fra havbasert fornybar energi ventes å komme fra havvind.

Koalisjonen er et samarbeid mellom sivilsamfunnet, mellomstatlige institusjoner og industrien, og skal representere havvindsektoren i den globale dialogen om klimatiltak. Den vil bli ledet av Ørsted og Equinor. Gruppen omfatter også: CWind, Global Marine Group, JERA, MHI Vestas, Mainstream Renewable Power, Shell, Siemens Gamesa, TenneT og The Crown Estate.

Koalisjonen ble dannet som en respons på anmodningen om havbaserte klimatiltak fra høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi i september 2019, med øvrige partnere vindkraftorganisasjonen Global Wind Energy Council og FNs Global Compact.

Foto av Stephen Bull
Stephen Bull, direktør for vind- og lavkarbonenergi i Equinor. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Koalisjonen skal utarbeide en visjon for 2050, som skal framheve tiltakene som industrien, finansinstitusjoner og myndigheter kan innføre for en bærekraftig opptrapping av havvindproduksjonen, og dermed bidra til å nå FNs mål for bærekraftig utvikling og global avkarbonisering. De første resultatene vil bli kunngjort på FNs havkonferanse i Lisboa i juni 2020.

– Dersom vi mener alvor med å bekjempe klimakrisen, er det nødvendig å avkarbonisere verdens energibruk så raskt som mulig gjennom teknologier som havvind. Koalisjonen skal arbeide for økt utnyttelse av mulighetene vi har innen havbasert fornybar energi for å nå målene i Parisavtalen, sier Benj Sykes, direktør i Ørsted.

– Samarbeid mellom nasjoner og selskaper er nødvendig for økt bærekraftig bruk av havbasert fornybar energi. Denne koalisjonen omfatter ledende industriaktører innen havvind, og vi samarbeider for å utnytte hele potensialet i havvind globalt, sier Stephen Bull, direktør for vind- og lavkarbonenergi i Equinor.

Opprinnelig ble havvind tatt i bruk av noen få land, men kostnadene ved havvind er nå i ferd med å bli betydelig redusert. Havvind kan produsere ren energi i stor skala, og vil være en viktig teknologi for å gjennomføre energiovergangen og for en bærekraftig framtid.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Ørsted: Mike Day, miday@orsted.co.uk, mobil: +44 77 6 7008893
Equinor: Eskil Eriksen, eseri@equinor.com, mobil: + 47 95 88 25 34

Relaterte sider og nedlastinger