Økt produksjon fra Fram-feltet

11. februar 2020 08:00 CET
Foto av løfteoperasjon på Troll C
Gassmodulen ble løftet på plass 16. mai i fjor. (Foto: Bo B. Randulff / Equinor ASA)

En ny gassmodul som nylig ble satt i drift på Troll C-plattformen vil framskynde og øke produksjonen fra Fram med betydelige og lønnsomme volumer.

Fram er et olje- og gassfelt som er knyttet opp til Troll C-plattformen. I 2017 besluttet partnerne i Fram-lisensen å investere om lag 1 milliard kroner i en ny gassmodul som øker gassbehandlingskapasiteten på Troll C med 3,5 millioner standard kubikkmeter per dag, Beslutningen ble tatt i enighet med lisenspartnerne i Troll.

– Gassmodulen sikrer akselerert gassproduksjon og kapasitet i Fram-lisensen for eksisterende og nye brønner i Fram, og gir oss derfor god verdiskapning på kort sikt. Samtidig gir gassmodulen potensial for å trekke inn nye framtidige funn, sier Gunnar Nakken, direktør for Drift Vest.

Investeringen er et viktig ledd i å videreutvikle Troll C som et knutepunkt for området.

– Dette er et spennende område. På vegne av Fram-lisensen gjorde vi et av de største funnene på norsk sokkel i 2019 her, Echino Sør. I tillegg har vi flere prospekter som vi vurderer for boring, sier Nakken.

Bilder av Gunnar Nakken og Geir Tungesvik
Gunnar Nakken (t.v.), direktør for Drift Vest, og Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Den drøyt 400 tonn tunge gassbehandlingsmodulen med enheter for tørking og nedkjøling av gass ble bygget av Aibel i Haugesund, mens prosjekteringen ble gjort av Aibel i Bergen. Totalt har om lag 300 personer vært involvert i prosjektet.

– Prosjektet var svært viktig for sysselsetning i en tid da få nye kontrakter ble tildelt, og det er levert uten alvorlige hendelser og innenfor kostnadsestimatene, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Nylig lanserte olje- og gassindustrien en ambisjon om å redusere CO2-utslipp for norsk sokkel til nær 0 i 2050, og på vegne av partnerne i Troll-lisensen har Equinor tildelt en kontrakt for prosjektering og design (FEED) for å modifisere Troll B og Troll C til forsynes med strøm fra land. 

Hovedmålet med elektrifiseringsprosjektet er å redusere utslippene av CO2 og NOx fra Troll B- og Troll C-plattformene, noe som også vil redusere klimaavtrykket fra tilknyttede felt som Fram.

Relaterte sider og nedlastinger

Fakta

  • Fram er et olje- og gassfelt i den nordlige delen av Nordsjøen, om lag 20 kilometer nord for Troll. Vanndybden i området er omtrent 350 meter.
  • Feltet omfatter flere forekomster og er delt opp i to utbyggingstrinn Fram Vest og Fram Øst. Begge er bygget ut med to brønnrammer hver og er koblet opp mot Troll C.
  • Brønnstrømmen fra Fram transporteres via rørledning til Troll C for behandling, og oljen transporteres videre via Troll Oljerør II-rørledningen til Mongstad. Gassen eksporteres via Troll A til Kollsnes.
  • Rettighetshavere: Equinor Energy AS (45%), Vår Energi AS (25%), Neptune Energy Norge AS (15%), Idemitsu Petroleum Norge AS (15%).