Equinor  og  Shell samarbeider om digitalisering

5. mars 2020 08:30 CET | Sist endret 5. mars 2020 10:07 CET
Bilde av en mann som viser en digital arbeidsprosess
Digital arbeidsprosess. (Bilder: Ole Jørgen Bratland)

Selskapene har signert en intensjonsavtale om å utvikle digitale løsninger og metoder gjennom utveksling av ekspertise innenfor områder som datavitenskap, kunstig intelligens og 3D-printing.

Samarbeidet er forventet å omfatte felles innovasjonsarbeid på tvers av hele verdikjeden, som vedlikehold, produksjonsoptimalisering og forsyningskjedestyring.

- Vi samarbeider allerede tett med Shell i undergrunnsdataprogrammet Open Subsurface Data Universe (OSDU) og ser mange gjensidige fordeler siden begge selskapene benytter skybaserte digitale løsninger som tilnærming til bransjens digitale omlegging. Slike samarbeid blir stadig viktigere for å styrke sikkerheten, redusere karbonutslipp og realisere verdi ved å benytte digitale teknologier, sier Torbjørn F. Folgerø, digitaliseringsdirektør (CDO) i Equinor ASA.

Avtalen, som vil bli videre utarbeidet på prosjektbasis, gir selskapene et fleksibelt grunnlag for å gjennomføre konkrete initiativer og prosjekter innenfor digitalisering.

Bilde av Torbjørn F. Folgerø
Torbjørn F. Folgerø, digitaliseringsdirektør i Equinor.

– Vi ser på åpen innovasjon som en nøkkel til å akselerere digital innovasjon i energi-industrien. Gjennom å samarbeide og bygge på hverandres styrker kan vi levere konkurransedyktig og kostnadseffektiv teknologi. Vi er veldig glade for denne muligheten til å utvikle digital teknologi sammen med Equinor, sier Alexander Boekhorst, visepresident for Digitalisering og datavitenskap i Shell.

Equinor økte nylig sine forbedringsambisjoner mot 2025 med 50 %, fra 2 til 3 milliarder dollar i økt verdi, hovedsakelig i lys av at raskere enn forventet skalering av digitale løsninger på tvers av vår globale portefølje har gitt økt produksjon, og reduserte vedlikeholds-, bore- og anleggskostnader.

Den raske iverksettingen av nye digitale løsninger har allerede hatt en kontantstrømeffekt på mer enn 400 millioner dollar i 2019, hovedsakelig på grunn av fremskyndet oppstart av Johan Sverdrup og økt oppetid for eiendeler knyttet til vårt integrerte driftssenter.

- Inngåelse av ny samarbeidsavtale og tettere samarbeid med våre leverandører er avgjørende for ytterligere leveranser på forbedringsambisjonen vår, sier Folgerø.

Relaterte sider og nedlastinger

  • Equinor  er en aktiv deltaker og  pådriver for  OSDU-tiltaket som  Shell  tok initiativet til .
  • Som en del av  arbeidet for å fremme innovasjon og læring,  ble alle undergrunns- og driftsdata fra  Volve-feltet  fremlagt og  delt med  OSDU.  Det var den mest omfattende  frigivingen av data fra norsk sokkel hittil .