Midlertidige endringer i konsernledelsen for å svare på koronavirusutbruddet

17. mars 2020 07:37 CET | Sist endret 17. mars 2020 09:06 CET
Bilde av konsernsjef Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Koronaviruset, tiltak for å begrense spredningen, og det betydelige oljeprisfallet har store innvirkninger på den globale økonomien, og på enkeltpersoner og selskaper i hele verden. Som svar på den nåværende situasjonen gjør Equinor nå midlertidige endringer for å sikre effektiv respons og koordinert innsats på tvers av alle forretningsområder for å håndtere situasjonen både på kort og lang sikt.

– Dette er utfordrende tider for oss alle, som enkeltpersoner, familier, samfunn og selskaper. Vi står overfor usikkerhet, mange er bekymret for egen og familiens helse, andre for å miste jobben og for framtiden. Vår reaksjon må være å gjøre vårt ytterste for å begrense spredningen av viruset og ivareta sikkerhet og helse. Samtidig må vi gjøre alt vi kan for å holde driften og virksomheten i gang og produsere og levere energien verden trenger, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre.

Equinor etablerer et midlertidig konsernprosjekt for å ivareta både umiddelbar respons og langsiktige implikasjoner. Prosjektet vil bli etablert og strukturert i de kommende dagene og vil bli ledet av konserndirektør Pål Eitrheim, som rapporterer direkte til konsernsjef Eldar Sætre. Et allerede pågående internt prosjekt som arbeider med umiddelbar respons og forretningsmessig kontinuitet vil bli innlemmet i det nye konsernprosjektet. Eitrheim vil i denne rollen fremdeles være en del av konsernledelsen. Direktør (SVP) Jens Økland vil fungere som leder for NES mens Eitrheim leder dette prosjektet.

Bilder av Pål Eitrheim og Jens Økland
Konserndirektør Pål Eitrheim (t.v.) og direktør Jens Økland.

– Utbruddet av koronaviruset og fallet i råvarepriser vil påvirke Equinor i lang tid fremover. Vi er et robust selskap med solid balanse, og vi drar nå virkelig nytte av sterke forbedringer de siste årene. Men det blir nødvendig med sterke tiltak for å redusere risiko, beskytte virksomheten og driften, og sikre selskapets langsiktige robusthet. Jeg har derfor bedt Pål Eitrheim om å lede arbeidet vårt med dette og det vil stå øverst på dagsorden for konsernledelsen og styret, sier Sætre.

Equinor har allerede iverksatt betydelige tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset og sikre forretningsmessig kontinuitet i disse utfordrende tider, blant annet ved å redusere og utsette ikke-kritiske oppgaver på felt og anlegg, iverksette prosedyrer for å jobbe hjemmefra og strenge reiserestriksjoner og karantenetiltak.

Det vil være usikkerhet og volatilitet fremover, og Equinor vil kontinuerlig vurdere tiltak for å svare på dette. Å holde produksjonen i gang og sikre at vi kan levere olje og gass til våre kunder har høy prioritet.