Suspenderer inntil videre tilbakekjøp av egne aksjer under det etablerte tilbakekjøpsprogrammet

22. mars 2020 21:15 CET
Bilde av konsernsjef Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) suspenderer under de rådende markedsforholdene inntil videre tilbakekjøp av egne aksjer under det etablerte tilbakekjøpsprogrammet. Equinor har i tillegg begynt implementering av tiltak for å redusere driftskostnader, investeringer og letekostnader. Oppdaterte fremtidsutsikter forventes presentert innen utgangen av mars 2020.

- Som følge av betydelige forbedringer de siste årene har Equinor en sterk balanse og er godt rustet til å håndtere den situasjonen vi er i og usikkerheten som ligger foran oss. Vi tar nå aksjon i tråd med våre planer for å opprettholde vår robusthet i en periode med lave priser, svingninger og usikkerhet i markedet. I dagens situasjon med spredning av Covid-19 og lave råvarepriser suspenderer vi inntil videre tilbakekjøp av egne aksjer under det etablerte tilbakekjøpsprogrammet, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor ASA.

Tilbakekjøpsprogrammet på opptil 5 milliarder USD ble annonsert 5 september 2019 med intensjon om at dette skulle gjennomføres i markedet i perioden fram til utgangen av 2022. Samtidig ble første transje igangsatt og den ble gjennomført i markedet frem til 4. februar 2020. En forholdsmessig andel av den norske stats eierandel vil som planlagt bli innløst og slettet etter godkjenning fra generalforsamlingen.

Equinor annonserte 6. februar 2020 sin intensjon om å starte en andre transje for rundt 675 millioner USD, inkludert den norske statens andel, fra rundt 18 mai til 28 oktober 2020, avhengig av råvarepriser, styrken i balansen og fornyet fullmakt fra generalforsamlingen til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer. Under de rådende markedsforholdene suspenderer Equinor inntil videre tilbakekjøp av egne aksjer under det etablerte tilbakekjøpsprogrammet. Dette innebærer at den andre transjen ikke vil bli iverksatt som tidligere planlagt.

Relatert side