Equinor presenterer tiltak på 3 milliarder USD for å øke finansiell robusthet i 2020

25. mars 2020 07:06 CET | Sist endret 25. mars 2020 13:53 CET

Equinor (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) presenterer oppdaterte fremtidsutsikter for 2020 og tiltak på om lag 3 milliarder USD for å styrke den finansielle robustheten i et marked preget av Covid-19 og lave råvarepriser.

Equinor kan ha nøytral(1) organisk kontantstrøm før kapitaldistribusjon i 2020 med en gjennomsnittlig oljepris resten av året på om lag 25 USD per fat.

Hovedelementene i handlingsplanen er:

  • Reduksjon av organiske investeringer for 2020 fra 10-11 milliarder USD til rundt 8,5 milliarder USD, en reduksjon på om lag 20%
  • Reduksjon av leteaktivitet for 2020 fra om lag 1,4 milliarder USD til rundt 1 milliard USD(2).
  • Reduksjon av driftskostnader(3) for 2020 med om lag 700 millioner USD, sammenliknet med opprinnelige estimater.

Reduksjon av organiske investeringer gjøres gjennom strenge prioriteringer der fleksibiliteten i kostnader og tidsplan for sanksjonerte og ikke-sanksjonerte prosjekter er gjennomgått. I den landbaserte virksomheten i USA stanses boring- og kompletteringsaktiviteter for å produsere volumene i senere perioder, og redusere investeringskostnadene betydelig for 2020.

Disse kostnadsreduksjonene kommer i tillegg til den allerede varslede suspenderingen av tilbakekjøp av egne aksjer under det etablerte tilbakekjøpsprogrammet inntil videre. Andre transje, på om lag 675 millioner dollar, inkludert den norske statens andel, som skulle vært gjennomført fra om lag 18. mai til 28. oktober 2020, blir ikke gjennomført som tidligere planlagt.

– Equinor er i en sterk finansiell posisjon for å håndtere volatilitet og usikkerhet i markedet. Vår strategi ligger fast, og vi tar nå nye grep for å ytterligere styrke vår robusthet i denne situasjonen med spredning av koronaviruset og lave råvarepriser, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor ASA.

– Vi har gjennomført tiltak for å redusere risikoen for spredning av koronaviruset og har så langt vært i stand til å opprettholde produksjonen på alle våre felt. Sikre operasjoner er vår førsteprioritet i denne situasjonen, sier Sætre.

Equinor har de siste årene gjennomført betydelige forbedringer og er i dag et sterkere og mer robust selskap. I 2014 trengte Equinor en gjennomsnittlig oljepris på rundt 100 dollar per fat for å ha en nøytral organisk kontantstrøm før kapitaldistribusjon. Med tiltakene som nå settes i verk, kan Equinor ha en nøytral organisk kontantstrøm før kapitaldistribusjon med en gjennomsnittlig oljepris på om lag 25 dollar per fat resten av året.

Equinor har i sine oppdaterte fremtidsutsikter lagt til grunn en USD/NOK vekslingskurs på 11 resten av året.

* * *

(1) Ekskludert inorganiske investeringer og potensielle redetermineringer. Basert på betalbar skatt.

(2) Forutsatt at 75% av letekostnadene kostnadsføres og 25% kapitaliseres.

(3) Driftskostnader (ekskludert variable kostnader som transport og prosessering), salg og generelle administrasjonskostnader og feltutviklingskostnader. Kostnadsførte letekostnader er ikke inkludert.

* * *

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner:
Peter Hutton, direktør for investorrelasjoner,
+44 7881 918 792 (mobile)

Presse:
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
+47 918 01 791 (mobile)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12