Forventer raskere opptrapping til høyere platåproduksjon på Johan Sverdrup

30. mars 2020 06:50 CEST
Bilde av Johan Sverdrup-feltet
Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. (Foto: Arne Reidar Mortensen)

Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen forventer å nå platåproduksjon for første fase tidlig i mai, raskere enn forventet. Kapasiteten i anlegget er utvidet slik at platåproduksjon øker fra om lag 440.000 fat olje per dag til rundt 470.000 fat olje per dag.

Det var tidligere forventet at platåproduksjonen ville nås i løpet av sommeren. Ved utgangen av mars var dagsproduksjonen allerede over 430.000 fat olje per dag.

– Johan Sverdrup er et viktig prosjekt for selskapene, industrien og samfunnet. Prosjektet ble sanksjonert under oljeprisnedturen i 2015 og ga viktige oppdrag til leverandørindustrien i en krevende periode. Med lave driftskostnader gir Johan Sverdrup inntekter og kontantstrøm både til selskapene og det norske samfunnet i en periode preget av Corona-viruset og et kraftig oljeprisfall. I dagens situasjon er samarbeid mellom operatører, leverandører og myndigheter viktigere enn noensinne for å opprettholde aktivitet og verdiskaping, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor.

Bilder av Arne Sigve Nylund og Rune Nedregaard
Arne Sigve Nylund (t.v.), konserndirektør for norsk sokkel i Equinor, og Rune Nedregaard, driftsdirektør for Johan Sverdrup.

– Siden oppstart har vi hatt en veldig god og stabil produksjon fra feltet, og brønnene har produsert bedre enn forventet. Vi er i ferd med å ferdigstille den tiende brønnen, og dette arbeidet går veldig godt. Dette bidrar til større produksjon raskere enn tidligere forventet, I tillegg forventer vi å øke kapasiteten i anlegget, noe som betyr at platåproduksjon går fra tidligere antatt 440.000 til rundt 470.000 fat olje daglig, sier Rune Nedregaard, driftsdirektør for Johan Sverdrup.

Johan Sverdrup-feltet startet produksjonen 5. oktober i fjor, mer enn to måneder foran opprinnelig plan og 40 milliarder lavere enn opprinnelig estimat for utbygging og drift (PUD august 2015).

Balanseprisen for full feltutbygging er på under 20 dollar per fat, og forventede driftskostnader er under to dollar per fat.

– Johan Sverdrup har svært lave produksjonskostnader. Det gjør at feltet bidrar med sterk kontantstrøm også i perioder med lave priser slik vi ser nå, sier Nedregaard.

Feltet forventes å produsere 690.000 fat olje per dag når det produserer for fullt.  De forventede utvinnbare reservene i feltet er 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter. Ambisjonen for feltet er å oppnå en utvinningsgrad over 70 prosent.

– Vi jobber systematisk sammen med våre partnere for å øke verdiskapingen fra feltet og sikre høyest mulig utvinningsgrad, sier Nedregaard.

PARTNERE: Equinor: 42,6 % (operatør), Lundin Norway: 20 %, Petoro: 17,36 %, Aker BP: 11,5733 % og Total: 8,44 %.

Relaterte sider og nedlastinger

FAKTA OM JOHAN SVERDRUP

 • Johan Sverdrup er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter.
 • I platåfasen etter andre byggetrinn forventes feltet å produsere 690.000 fat olje per dag. Dette vil utgjøre om lag en tredjedel av oljeproduksjonen på norsk sokkel.
 • Balanseprisen for full feltutbygging er på under 20 dollar per fat. Etter Johan Sverdrup når platåproduksjon for første fase av utbyggingen, planlagt i løpet av sommeren 2020, er forventede driftskostnader på under 2 dollar per fat.
 • Samlede produksjonsinntekter fra Johan Sverdrup er anslått til 1430 milliarder kroner (2018) gjennom feltets levetid. Inntektene til den norske stat forventes å være på mer enn 900 milliarder kroner, fordelt på skatter og statens eierskap av Petoro.
 • Hvert fat olje har et utslipp på under 0,7 kg CO2 per fat. Til sammenlikning er det globale gjennomsnittet 18 kg CO2 per fat. At dette kan oppnås på Johan Sverdrup, skyldes i hoveddsak elektrifisering av feltet.
 • Elektrifisering er et viktig virkemiddel for å nå norske og internasjonale klimamål. Equinor tar sikte på å redusere klimagassutslipp i Norge med 40 prosent innen 2030 og ned mot null i 2050.
 • Etter 2022 skal Johan Sverdrup også levere strøm fra land til andre felt på Utsirahøyden, blant annet Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.
 • Johan Sverdrup-feltet bygges ut i to faser. Fase 1 ble godkjent av norske myndigheter i 2015, og produksjonen startet i oktober 2019. Fase 2 av utbyggingen ble godkjent i 2019, og forventes å komme i produksjon i 4. kvartal 2022.

FASE 1

 • Omfattet bygging av fire plattformer (bolig- og utstyrsplattform, prosessplattform, boreplattform, stigerørsplattform), tre havbunnsinstallasjoner for vanninjeksjon, strøm fra land, eksportrørledning for olje (Mongstad) og gass (Kårstø).
 • Kontrakter tildelt i fase 1 er på mer enn 60 milliarder kroner. Over 70 % av leverandørene hadde norsk fakturaadresse. 
 • Produksjonskapasitet: 470.000 fat olje per dag.
 • Investeringskostnader: 83 milliarder kroner (nominelle vilkår, basert på fast valutakurs).
 • Produksjonsstart: Oktober 2019.

FASE 2

 •  Omfatter bygging av enda en prosessplattform (P2), modifikasjoner på stigerørsplattformen og feltsenteret, fem havbunnsrammer, samt leveranse av strøm fra land til Utsirahøyden innen 2022. 
 • Kontrakter tildelt hittil i fase 2 er på mer enn 20 milliarder kroner. 85 % av kontraktene er tildelt leverandører i Norge.  
 • Produksjonskapasitet: 220.000 fat olje per dag.
 • Investeringskostnader: anslått til 41 milliarder kroner (nominelle betingelser, basert på fast valutakurs). 
 • Produksjonsstart: 4. kvartal 2022 (forventet).