Equinor reduserer kvartalsvis utbytte for første kvartal 2020 med 67%

23. april 2020 07:00 CEST

Styret i Equinor (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) har fastsatt et utbytte på USD 0,09 per aksje for første kvartal 2020, en reduksjon på 67% sammenliknet med fjerde kvartal 2019.

I samsvar med Equinors utbyttepolitikk vil styret ved fastsettelse av forestående kontantutbytter inkludere forventet kontantstrøm, planlagte investeringskostnader, finansieringskrav og tilstrekkelig finansiell fleksibilitet i vurderingen.

I lys av den ekstraordinære markedssituasjonen og usikkerheten, har styret besluttet en betydelig reduksjon i det kvartalsvis kontantutbyttet for første kvartal 2020.

«Equinor har allerede iverksatt kraftfulle tiltak for å styrke vår likviditet og finansielle robusthet. I denne ekstraordinære markedssituasjonen har vi også besluttet å redusere kontantutbyttet for første kvartal 2020 med 67%, sammenliknet med det foreslåtte utbyttet for fjerde kvartal 2019», sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor ASA.

Som et svar på nåværende markedsforholdene har Equinor allerede lansert flere tiltak for å styrke den finansielle robustheten:

  • Suspendering av tilbakekjøp under tilbakekjøpsprogrammet for aksjer
  • Iverksettelse av en handlingsplan på 3 milliarder dollar i 2020 fra reduksjon av investeringskostnader, driftskostnader og utgifter til leteaktivitet
  • Utstedelse av obligasjoner på 5 milliarder dollar

Formålet med tiltakene, inkludert reduksjonen i utbyttet, er å sikre kapasitet i balansen, styrke likviditeten og muliggjøre fortsatte investeringer i en prosjektportefølje av høy kvalitet. Dette understøtter konkurransedyktig vekst og langsiktig verdiskaping for aksjonærene.

Med tiltakene som er varslet tidligere, kan Equinor ha en nøytral (1) organisk kontantstrøm før kapitaldistribusjon med en gjennomsnittlig oljepris på om lag 25 dollar per fat for resten av året.

Fra 14. august 2020 vil aksjene Equinor handles eksklusivt utbytte. Ytterligere informasjon knyttet til kontantutbyttet for første kvartal 2020 vil bli annonsert 7. mai ved publisering av kvartalsrapporten.

* * *
(1) Ekskludert inorganiske investeringer og potensielle redetermineringer. Basert på betalbar skatt.
* * *

For mer informasjon:

Investorrelasjoner
Peter Hutton, direktør for investorrelasjoner
+44 7881 918 792

Media
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør
+47 918 01 791

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12