Transaksjoner i kapitalmarkedet

1. april 2020 22:50 CEST

Onsdag 1. April 2020 gjennomførte Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR), med garanti fra Equinor Energy AS, en transaksjon i kapitalmarkedet til en totalverdi av 5 milliarder USD.

Transaksjonen i obligasjonsmarkedet består av følgende transjer:

  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 1,25 mrd med 2,875% i kupong, forfall 6. april 2025
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 0,5 mrd med 3,00% i kupong, forfall 6. april 2027
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 1,5 mrd med 3,125% i kupong, forfall 6. april 2030
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 0.5 mrd med 3,625% i kupong, forfall 6. april 2040
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 1,25 mrd med 3,70% i kupong, forfall 6. april 2050

– Equinor er i en sterk posisjon til å håndtere volatilitet og usikkerhet i markedet. Kombinert med vår handlingsplan for å redusere kostnader med omlag 3 milliarder dollar, vil denne transaksjonen ytterligere styrke vår finansielle robusthet og fleksibilitet fremover, samt sikre likviditet til prioriterte prosjekter, sier finansdirektør i Equinor ASA, Lars Christian Bacher.

Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt. Dette kan inkludere tilbakebetaling og tilbakekjøp av utestående gjeld eller andre formål beskrevet i tilleggsprospektet utarbeidet for denne låneutstedelsen.

Lånene er fulltegnet og oppgjørsdato er is 6. april 2020.

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner
Peter Hutton, direktør for investorrelasjoner
+44 7881 918 792 

Presse:
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
+47 918 01 791 

Finans:
Annant Shah, Vice President, Capital Markets,
+44 203 204 3200 

Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer i Equinor ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.

Utstedelsen er gjort i samsvar med selskapets gjeldende registreringsdokument hos Securities and Exchange Commission («SEC»). Utstedelsen er gjort utelukkende med grunnlag i prospektet og det tilhørende tilleggsprospektet. Prospektet og tilhørende foreløpige tilleggsprospekt kan lastes ned fra nettsidene til SEC, www.sec.gov. Alternativt kan dokumentene etterspørres per telefon fra (1) BofA Securities, Inc. på (0044) 1-800-294-1322, (2) Barclays Capital Inc. på (0044) 1-888-603-5847, (3) Citigroup Global Markets Inc. kostnadsfritt på (0044) 1-800-831-9146, eller (4) J.P. Morgan Securities LLC kostnadsfritt på (0044) 1-212-834-4533.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12