Driftsbase besluttet for verdens største havvindpark

13. mai 2020 08:00 CEST
Foto av kaianlegg i Port of Tyne
(Foto: Port of Tyne)

Drift- og vedlikeholdsbasen til verdens største havvind park blir lokalisert i Port of Tyne nordøst i England. Det annonseres av partnerskapet i Dogger Bank havvindpark i dag.

Planene for byggingen av den nye basen i Port of Tyne presenteres av Equinor og SSE Renewables som eier Dogger Bank gjennom fellesforetaket (joint venture) med 50 prosent eierandel hver. 

SSE Renewables, som er utbyggingsoperatør, startet utviklingen av Dogger Bank i januar 2020. Equinor vil være operatør for driftsfasen, og skal utvikle drifts- og vedlikeholdsbasen, samt operere havvindparken i hele dens forventede levetid på over 25 år.

 • Dogger Bank havvindpark vil ha kapasitet til å dekke om lag 5 prosent av kraftbehovet i Storbritannia
 • Drifts- og vedlikeholdsbase til flere millioner britiske pund skal bygges i Port of Tyne 
 • Utbyggingen innebærer en styrking av Port of Tynes posisjon for å bli et knutepunkt for lavkarbonindustri
 • Utbyggingen og driften av basen vil gi hundrevis av jobber og muligheter i verdikjeden i Nordøst-England

Hele Dogger Bank-utbyggingen omfatter tre utbyggingsfaser, der hver utbyggingsfase vil ha en kapasitet på 1,2 GW og ligger 130 kilometer fra nordøstkysten av England. Når hele vindparken kommer i full drift, vil den kunne forsyne over 4,5 millioner britiske hjem med elektrisitet.

Det nye anlegget omfatter både kontorlokaler og et lager, og vil være base for Equinors personell, som skal sørge for effektiv drift av havvindparken. Prosjektet ventes å skape mer enn 200 direkte jobber i området og vil gi muligheter for leverandører i alle deler av verdikjeden. Det anslås at Dogger Bank havvindpark vil utløse en investering på om lag 9 milliarder britiske pund mellom 2020 og 2026.

– Myndighetene i Storbritannia har lovfestet å redusere CO2-utslippene for å nå et mål om netto nullutslipp innen 2050. Store fornybarprosjekter som Dogger Bank sørger for at Storbritannia er ledende innen havvind. I tillegg fører prosjektet til nye investeringer i Storbritannia i en krevende tid for oss alle, og sikrer over 200 jobber i området samt nye muligheter i en framtidsrettet vekstsektor, sier Stephen Bull, direktør for Nye energiløsninger, Nordsjøen, og direktør for Renewable UK i Equinor.  

Foto av Stephen Bull
Stephen Bull, direktør for Nye energiløsninger, Nordsjøen, og direktør for Renewable UK i Equinor.
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

– Området i nordøst har en sterk industriarv og et forsyningsområde som strekker seg nordover og sørover langs elven Tyne. Med en sterk lavkarbonvisjon for framtiden, i tillegg til et mål om netto nullutslipp fra egen virksomhet innen 2030, er Port of Tyne godt rustet til å tiltrekke seg andre investeringer i ren energi, sier Bull.

– Vi er veldig stolt over at våre fagfolk skal drive verdens største havvindpark fra dette området, og vi ser fram til å bli en del av lokalsamfunnet og styrke vår lavkarbonsatsing i Nordøst-England, sier Bull.

– Denne basen er fantastiske nyheter for Tyne og Nordøst-England. Fornybar energi bidrar med en tredjedel av elektrisiteten, flere tusen arbeidsplasser i Storbritannia, og er en av våre store suksesshistorier, sier Alok Sharma,  minister for Forretninger, Energi og Industriell strategi i Storbritannia.

– Prosjekter som Dogger Bank spiller en nøkkelrolle i gjenopprettingen av en grønn og robust økonomi, og bidrar til at vi når vårt mål netto nullutslipp innen 2050, sier Sharma.

Paul Cooley, direktør for Capital Projects i SSE Renewables:

– Kunngjøringen i dag befester forpliktelsen fra SSE Renewables og Equinor om å utvikle langsiktige jobber og økonomiske fordeler i Storbritannia, og vi er svært glade for å ønske Port of Tyne velkommen til prosjektet.

– Drifts- og vedlikeholdsbasen vil bidra med betydelige samfunnsøkonomiske fordeler i lokalsamfunnet under byggingen og gjennom prosjektets levetid, slik vi har sett i våre tidligere havvindprosjekter, inkludert Beatrice.

– Dogger Bank skal bidra i overgangen til et nullutslippssamfunn, og vi fortsetter arbeidet med å bygge verdens største havvindpark på en sikker måte.

Matt Beeton, konsernsjef i Port of Tyne:

– Vi er svært glade for at vi er valgt av Equinor og SSE Renewables som havn for drifts- og vedlikeholdsbasen for den største havvindparken i verden. Dette er helt klart en veldig viktig milepæl i arbeidet med å tiltrekke oss ledende aktører innen havvindkraft til havnen, men det er også veldig viktig for hele regionen med tanke på en lokal forsyningskjede og jobbmuligheter.

– Havnen lanserte nylig sin Tyne 2050-plan med en visjon om å bli en av de mest bærekraftige havnene i Storbritannia innen 2030. Havvind er en nøkkelkomponent i den strategien, og denne kunngjøringen er et stort skritt mot å utvikle en renere framtid for havnen, regionen og industrien i nordøst.

– Vi er svært ivrige etter å begynne samarbeidet med Equinor og SSE for å gjøre denne basen til en suksess, og vi ser fram til å bidra i verdens største havvindpark.

Jobbene som er nødvendige for å drive en havvindpark skal utføres av vedlikeholdsteknikere, som hovedsakelig vil være basert offshore, og kontorpersonell som skal støtte driften fra land. Hoveddelen av rekrutteringen skal begynne tidlig i 2022, og trappes opp når prosjektet nærmer seg driftsstart. Den første fasen skal starte produksjonen av ren energi i 2023.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Equinor

Eskil Eriksen (Norwegian Media Enquiries)

eseri@equinor.com

+47 95882534

SSE Renewables
Emma More
Emma.More@sse.com
+ 44 7799341316
Port of Tyne
Melissa Collins
Melissa.Collins@portoftyne.co.uk
+ 44 7976012406 

 

Relaterte sider

Luftfoto av kaianlegg i Port of Tyne
(Foto: Port of Tyne)

Fakta om Dogger Bank havvindpark: 

 • Et fellesforetak (joint venture) mellom Equinor og SSE Renewables der begge eier 50 % hver.
 • Endelig investeringsbeslutning om Dogger Bank A og Dogger Bank B blir tatt sent i 2020, og endelig investeringsbeslutning om Dogger Bank C blir tatt i 2021.
 • Godkjenning ble gitt i 2015.
 • Ligger i Nordsjøen, mer enn 130 km fra kysten av Yorkshire.
 • Havdypet varierer mellom 20 og 35 meter.
 • Hver fase i prosjektet (Dogger Bank A, Dogger Bank B og Dogger Bank C) vil ha en installert kapasitet på 1,2 GW, og vil kunne forsyne 1,5 millioner hjem med strøm. Sammen kan de dekke om lag 5 % av Storbritannias anslåtte strømbehov.
 • Den første fasen, Dogger Bank A, forventes å komme i drift i 2023.
 • Vindturbingeneratorene (WTG) skal installeres på påler. Foretrukken leverandør for fabrikasjon av fundamentene blir kunngjort i 2020.
 • Overføringssystemet vil være høyspent likestrøm (HVDC) pga. den lange avstanden til nettilkoblingspunktet på land.

Fakta om Equinor i Storbritannia

Equinor har hatt virksomhet i Storbritannia i over 35 år. Med hovedkontor i Norge har selskapet 22.000 ansatte globalt og over 650 i Storbritannia. Som et bredt energiselskap har Equinor forpliktet seg til langsiktig verdiskaping i en lavkarbonframtid, og har som mål å oppnå karbonnøytral drift av sine anlegg over hele verden innen 2030.

Fakta om SSE Renewables 

SSE Renewables er en ledende utbygger, operatør og eier av anlegg for fornybar energi i Storbritannia og Irland, med en portefølje på om lag 4 GW landbasert vindkraft, havvindkraft og vannkraft.

Fakta om Port of Tyne

Port of Tyne er en av Storbritannias største dypvannshavner – og håndterer gods i løsvekt, stykkgods, offshore-varer, jernbanefrakt, biler, cruiseskip og ferjer, logistikk og eiendommer.

Port of Tyne er en av Storbritannias største og som drives som et aksjeselskap på forretningsmessig grunnlag og uten offentlig støtte.

I utvikling gjennom ti år har Port of Tyne investert over 130 millioner GBP i en utvidelse av aktivitetene for å håndtere et stadig bredere utvalg av varer.