TechnipFMC tildelt oppdrag verdt inntil 1,8 milliarder

23. juni 2020 08:01 CEST | Sist endret 23. juni 2020 08:07 CEST
Bilde av Snorre A-plattformen
Snorre A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Bo B Randulff - Even Kleppa / Equinor ASA)

På vegne av lisenspartnerne har Equinor tildelt TechnipFMC to kontrakter og inngått en intensjonsavtale med selskapet for rørlegging og marine installasjonstjenester i tre prosjekter på norsk sokkel.

Prosjektene det gjelder er Breidablikk og gassimportsystemet for Snorre Expansion, der kontraktene er tildelt, samt Askeladd Vest, der det er inngått en intensjonsavtale. Breidablikk-kontrakten har marine installasjonstjenester som en opsjon.

De tre oppdragene, inkludert opsjonen, har en samlet verdi på om lag 1,8 milliarder kroner.

– Vi er glad for å gi TechnipFMC nye store oppdrag innen rørlegging og marine installasjonstjenester på norsk sokkel. Ved å gi tre oppdrag til samme leverandør oppnår vi effektivitetsgevinster og kostnadsbesparelser. Det vil også gjøre det mulig med en samordnet oppfølging av hele leveransen i gjennomføringsfasen. Dette vil skape verdi for alle parter, sier Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.

Bilde av Peggy Krantz-Underland
Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor. (Foto: Christian Djupvik Brandt-Hansen)

Oppdragene omfatter fabrikasjon og legging av rørledninger, installasjon av undervannsstrukturer og kontrollkabler samt oppkobling og testing av systemer. Offshore-operasjonene som omfattes av kontraktene skal etter planen gjennomføres i perioden 2021-2023.

Tildelingene bidrar til å opprettholde viktige arbeidsplasser hos TechnipFMC i Norge, blant annet på spolebasen i Orkanger, der rørledningene blir produsert før de kveiles på installasjonsfartøyet. Det ventes også at tildelingene vil føre til mer arbeid gjennom oppdrag til underleverandører.

– I en utfordrende periode for bransjen har vi som mål å fortsette å realisere potensialet i vår prosjektportefølje på norsk sokkel. Det må skje i nært samarbeid med våre leverandører for å sørge for at vi skaper verdi og aktivitet i Norge. Dette vil bidra til å opprettholde jobber i leverandørindustrien, og videreutvikle den viktige kompetansen som bransjen har bygget opp, sier Krantz-Underland.

Kontraktstildelingen for Breidablikk er avhengig av en endelig investeringsbeslutning og en endelig godkjenning av myndighetene. Intensjonsavtalen for Askeladd Vest er avhengig av en endelig investeringsbeslutning.

Relaterte sider og nedlastinger

Prosjekter

Snorre Gas Import System er en del av det pågående Snorre Expansion-prosjektet, og omfatter legging av en ny 24 kilometer lang og 12 tommer bred rørledning mellom Gullfaks- og Snorre-feltene i Nordsjøen. Gassen skal brukes som trykkstøtte for å øke utvinningsgraden i Snorre-feltet. Rørleggingen skal utføres i 2021 og resterende marine operasjoner i 2022. Lisenspartnere: Equinor Energy AS (operatør), Petoro AS, Vår Energi A/S, Idemitsu Petroleum Norge AS og Wintershall Dea Norge AS.

Breidablikk er et stort oljefunn på norsk sokkel og ligger nordøst for Grane-feltet i Nordsjøen. Feltet skal bygges ut med et havbunnsanlegg som kobles til Grane-plattformen. Equinor og partnerne planlegger å gjøre en investeringsbeslutning senere i år. Lisenspartnere: Equinor Energy AS (operatør), Petoro AS, Vår Energi A/S og ConocoPhillips Skandinavia AS.

Askeladd Vest er et segment i Askeladd-feltet som er en del av Snøhvit-området. Askeladd Vest skal dreneres gjennom to gassprodusenter. Havbunnsrammen på Askeladd Vest skal kobles til havbunnsrammen som allerede er installert på Askeladd-feltet gjennom en rørledning og en kontrollkabel. Equinor og partnerne planlegger å foreta en investeringsbeslutning senere i år. Lisenspartnere: Equinor Energy AS (operatør), Petoro AS, Total E&P Norge AS, Neptune Energy Norge AS og Wintershall Dea Norge AS.