Deepsea Atlantic skal bore på Johan Sverdrup-feltet igjen

7. juli 2020 10:13 CEST
Bilde av boreriggeen Deepsea Atlantic
Boreriggen Deepsea Atlantic. (Foto: Marit Hommedal / Equinor ASA)

Equinor og partnerne tildeler Odfjell Drilling en intensjonsavtale for å bore 12 brønner på Johan Sverdrup i fase to av feltutviklingen. Den mobile riggen Deepsea Atlantic vil bli brukt til jobben, som i fase én.

Verdien på den faste delen av avtalen er anslått til om lag 150 millioner USD med dagens dollarkurs. Kostnader for integrerte tjenester, vedlikehold og opsjoner for boring av fem ekstra brønner, kommer i tillegg til den beregnede verdien. Samlet kontraktsverdi vil avhenge av effektiviteten i brønnleveransene.

Partnerskapet i Johan Sverdrup-lisensen i Nordsjøen består av Equinor (operatør), Lundin, Petoro, Aker BP og Total.

– Johan Sverdrup fase 2 er en videreutvikling av det gigantiske Johan Sverdrup-feltet og et prosjekt som spiller en stor rolle for aktivitet og ringvirkninger i Norge. Denne tildelingen vil øke andelen av kontrakter tildelt norske leverandører i prosjektet til drøyt 90 prosent, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Bilde av Geir Tungesvik (t.v.) og Erik G Kirkemo
Geir Tungesvik (t.v.), direktør for prosjektutvikling i Equinor, og Erik G. Kirkemo, direktør for Boring og brønn.

Boreperioden er planlagt å starte i begynnelsen av 2022.

– Deepsea Atlantic boret Johan Sverdrup fase 1 med veldig gode resultater, og vi er derfor fornøyd med at vi har sikret oss riggen også for fase to. Riggen er allerede på en løpende kontrakt med Equinor og vi har som ambisjon å holde den i aktivitet frem til oppstarten på Johan Sverdrup fase 2 i slutten av 2022. Odfjell har god sikkerhetsstandard og riggen er en av de mest effektive vi har, sier Erik G. Kirkemo, direktør for Boring og brønn.

Johan Sverdrup fase 2 inkluderer bygging av et produksjonsanlegg på havbunnen, ombygging av eksisterende stigerørsplattform og en ny prosessplattform. Denne skal også gi plass til omformeranlegg for kraft fra land. Dette skal distribuere kraft videre til andre felt på Utsirahøyden: Edvard Grieg, Ivar Aasen, Gina Krog og Sleipner. De fire eksisterende plattformene på Johan Sverdrup-feltet er allerede forsynt med kraft fra land og CO2-utslipp per fat er 0,7 kilo.

Videreutviklingen øker produksjonskapasiteten på feltet fra 470 000 til 690 000 fat per dag på platå, med en balansepris på under 20 dollar per fat. Det gjør Johan Sverdrup til et svært lønnsomt felt med svært lavt CO2-avtrykk.

Relaterte sider og nedlastinger

Johan Sverdrup fase 2

  • Investeringsestimat: 41 milliarder kroner (nominelle betingelser, basert på fast valutakurs)
  • Planlagt oppstart fjerde kvartal 2022

Hele feltet (fase 1 + fase 2)

  • Omfatter både fase 1 og fase 2 utbygging Johan Sverdrup
  • Utvinnbare ressurser på mellom 2,2 og 3,2 milliarder fat oljeekvivalenter
  • Rettighetshavere: Equinor Energy AS: 42,6267 % (operatør), Lundin Energy Norway AS: 20 %, Petoro AS 17,36 %, Aker BP ASA: 11,5733 % og Total E&P Norge AS: 8,44 %