Gass- og kondensatfunn nær Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen

8. juli 2020 08:07 CEST
Bilde av Kvitebjørn-plattformen
Kvitebjørn-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen / Equinor ASA)

Equinor og partnerne Source Energy AS og Wellesley Petroleum AS har funnet gass og kondensat i undersøkelsesbrønn 30/2-5 S Atlantis. Foreløpige beregninger av påviste ressurser er på mellom 3 og 10 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, tilsvarende 19 – 63 millioner fat oljeekvivalenter.

– Det er oppløftende at vi klarer å påvise stadig flere ressurser i et av de aller mest modne områdene på norsk sokkel. Nå starter arbeidet med å evaluere potensialet for en lønnsom og CO2-effektiv utvinning, sier Nick Ashton, letedirektør for norsk sokkel i Equinor.

Brønnen ble boret om lag 17 kilometer sør for Kvitebjørn-feltet og 10 kilometer nord for Huldra.

Bilde av Nick Ashton
Nick Ashton, letedirektør for norsk sokkel i Equinor. (Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 30/2-5 S var å finne hydrokarboner i reservoarbergarter tilhørende Brent-gruppen av midtre jura alder. Brønnen påtraff en gasskolonne på om lag 160 meter hvorav 60 meter utgjør effektivt reservoar i midtre jura.

Det ble påtruffet dårlig til tilfredsstillende reservoarkvalitet i Ness-, Etive- og Tarbert-formasjonen, mens Rannoch-formasjonen hadde dårlig reservoarkvalitet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetakning. Den ble boret til et vertikalt dyp på 4359 meter under havoverflaten. Havdypet er 142 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 878. Tillatelsen ble tildelt i TFO2016. Rettighetshaverne vil vurdere oppfølging av funnet i en totalvurdering av området.

Brønnen ble boret av West Hercules som nå skal bore undersøkelsesbrønn 35/11-24 S, med prospektnavnet Swisher, i utvinningstillatelse 248 C.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 878 er Equinor Energy AS (60%), Source Energy (20%) og Wellesley Petroleum AS (20%).

Relaterte sider og nedlastinger